Nestlé i samfunnet

Hver dag påvirker vi i Nestlé milliarder av menneskeliv; fra bøndene som dyrker ingrediensene våre; til familiene som nyter produktene våre; til samfunnene hvor vi bor og jobber; og videre til jorda som vi alle er så avhengig av.

Vi skaper felles verdier

Creating Shared Value (CSV) - Å skape felles verdier er Nestlés langsiktige måte å påvirke i positiv retning, både for aksjonærer og samfunnet, gjennom alt vi foretar oss som selskap.

 

Våre ambisjoner

Drevet av selskapets misjon; å øke livskvalitet og bidra til en sunnere fremtid, har Nestlé definert tre overordnede mål, som styrer vårt arbeid frem mot 2020, og som samtidig bygger opp om FNs utviklingsmål.

For enkeltmennesker og familier: Hjelpe 50 millioner barn til å leve sunnere liv.

For samfunnet: Styrke livssituasjonen for 30 millioner mennesker i områder hvor vi har virksomhet.

For planeten: Eliminere all negativ miljøpåvirkning fra fabrikkene våre.

Nestlé CSV

Nestlé Cocoa Plan

”The Cocoa Plan” er Nestlés måte å bidra til bedre vilkår for kakaodyrkere, deres familier og lokalsamfunn. Vårt arbeid hittil, og våre fremtidsplaner er å hjelpe kakaodyrkerne å drive effektivt og lønnsomt jordbruk og legge til rette for vilkår som fremmer god livskvalitet, samtidig som miljøhensynet ivaretas.

Alle nordmenn eier aksjer i Nestlé for omkring 6000 gjennom det norske oljefondet. Her kan du lese om hva Nestlé gjør på palmeoljeområdet.