Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Home page

Vårt mål for 2030:

Enkeltmennesker & familier

Hjelpe
50 millioner
barn til sunnere liv

Samfunnet

Bidra til å forbedre levekårene for
30 millioner
mennesker i samfunn direkte tilknyttet virksomheten vår.

Kloden

Strebe for
null
miljøpåvirkning i vår virksomhet