1905-1913

The Belle Époque

I 1905 har Nestlé & Anglo Swiss mer enn 20 fabrikker, og benytter seg av utenlandske datterselskaper for å etablere et salgsnettverk som dekker Afrika, Asia, Sør-Amerika og Australia. I tiden frem mot Første Verdenskrig, nyter selskapet godt av gullalderen Belle Époque, og blir et globalt meieriproduktselskap.

1905

Anglo-Swiss og Nestlé fusjonerer og etablerer Nestlé & Anglo-Swiss Milk Company. Selskapet har to hovedkontor, i Vevey og Cham, og åpner et tredje kontor i London for å styre eksporten av meieriprodukter. I mange år utvider selskapet produktporteføljen, blant annet med usøtet kondensert melk (norske Viking Melk) og sterilisert melk.