Nestlé Health Science

For å sikre en positiv helsemessig utvikling, har pasienten behov for en skreddersydd kostbehandling ut fra sin individuelle helsetilstand. Det er avgjørende at kroppen får tilstrekkelig med næring for å fungere normalt, og for å tilgodegjøre seg medisinering. Et fullgodt næringsinntak bidrar til å påskynde rehabilitering, og reduserer risikoen for nye sykdommer.

Vårt mål er at vi sammen med helsepersonell, opprettholder og forbedrer pasientens helsetilstand. Vi har lang erfaring med å jobbe tett med helsepersonell, kunder, forskere og leverandører. Dette samarbeidet har resultert i et stort engasjement og har ført til gode behandlingsresultater. Alle våre medarbeidere har en helsefagligbakgrunn, enten som klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier eller annen helsefaglig bakgrunn og med lang erfaring innen helsesektoren.

Vi svarer gjerne på spørsmål, og står til rådighet med informasjon som kan være nyttig i den direkte dialogen med pasienten. Våre produkter kan kjøpes hos apotek, bandagist, matgrossister eller hos din leverandør av medisinsk forbruksmateriell.

Les mer: