Sort by
Sort by

Hvordan håndterer Nestlé risiko for barnearbeid?

no child labor

Barnearbeid er både uakseptabelt og veldig trist. Barn fortjener sjansen til å lære og vokse opp i et trygt og sunt miljø. Vi i Nestlé har forpliktet oss til å samarbeide med leverandørerene våre og lokalsamfunn for å forebygge og håndtere risiko for barnearbeid i forsyningskjeden vår. Fattigdom, manglende tilgang til utdanning og begrenset bevissthet om barns sikkerhet er blant rotårsakene til barnearbeid. Arbeidet vårt er rettet inn mot å iverksette tiltak og håndtere disse rotårsakene, og effekten av det vi gjør vurderes av uavhengige tredjeparter (som Fair Labor Association). Vi har jobbet med å bygge og pusse opp 50 skoler i Elfenbenskysten og bedret tilgangen til utdanning, samt skjermet 128.000 barn mot risikoen for barnearbeid. 

I januar 2022 lanserte vi et innovativt Inntektsakseleratorprogram for å direkte møte en av hovedårsakene til barnearbeid; fattigdom. Ved å gi kakaobøndene incentiver til å til å gjennomføre aktiviteter som bidrar positivt til å bedre både sosiale, økonomiske og klimamesssige forhold, skal vi bidra til sikre bøndene en levelønn – en lønn som sikrer familiene deres en tilfredsstillede levestandard. Innen 2027 vil vi også sørge for full sporbarhet og 100% sertifisert kakao. 

Hva gjør Nestlé for å unngå barnearbeid? 

Tilbyr tilgang til utdanning  

Utdanning er avgjørende for å hjelpe barn med å oppnå potensialet sitt, og data viser at i samfunn med god skolegang er det mindre barnearbeid (International Cocoa Initiative). 

  • Vi tilbyr tilgang til overgangsklasser for barn som har vært borte fra skolen og trenger å ta igjen det tapte, og jobber også direkte i lokalsamfunn for å sikre tilgang til skoleutstyr og fødselsattester, som kreves for at barn skal gå på skole i Elfenbenskysten. 
  • Vi har hittil støttet bygging og renovering av mer enn 50 skoler i Elfenbenskysten. 
helping children stay in school
 
Virkningen av våre handlinger
 
Gjennom disse målene har nesten 128 000 barn blitt beskyttet mot risikoen for barnearbeid siden 2012. I dag holder vi kontakt med familiene og de 86 000 barna for å vurdere risikoen for barnearbeid.
 
 
Reduserer fattigdom ved å legge til rette for stabil økonomi og sunne samfunn 

Fattigdom er en av rotårsakene til barnearbeid. Vi mener sterkt at bønder skal ha en inntekt som gjør at de og familiene deres kan leve et anstendig liv. Gjennom Nestlé Cocoa Plan støtter vi bønder og lokalsamfunn ved å styrke inntektene og livsgrunnlag gjennom tiltak som opplæring, hjelp til kvinner og ved å opprette lokale spareforeninger. Vi bedrer også levekår i lokalsamfunn gjennom grunnleggende infrastruktur som vannfontener. 

I tillegg prøver vi ut økonomiske insentiver for å oppmuntre bønder til å beskytte skogene rundt gårdene sine, plante skyggetrær rundt kakaotrærne for å fremme biologisk mangfold og sende barna sine på skolen. 

Jobber med familier og lokalsamfunn 

I Vest-Afrika er de fleste tilfeller av barnearbeid knyttet barn som hjelper foreldrene sine på gården. Derfor prioriterer vi å jobbe både med familier og lokalsamfunn. Gjennom Nestlé Cocoa Plan hjelper vi foreldre å forstå hvilke typer oppgaver som passer for barn. Så snart risiko for barnearbeid blir oppdaget i noen av de tusenener av hjem som dekkes av vårt Child Labor Monitoring and Remediation System - CLMRS (pdf, 6Mb), tar vi grep, samarbeider direkte med familier og samfunn for å forstå rotårsaken og tilby skreddersydd løsninger. 

Vi hjelper også lokalsamfunnene med å redusere risikoen for barnearbeid ved å organisere arbeidslag for voksne, for å forhindre at barn involveres i aktiviteter som beskjæring av trær på gårdene.  

Virkningen av våre handlinger
 
Samfunnsaktører besøker familier regelmessig for å coache, måle fremgang og forhindre tilbakegang. Å jobbe med samfunnet og dets familier er nøkkelen: 1600 samfunnsaktører, fra frivillige organisasjoner, stiftelser og bondekooperativer, hjelper oss med å forbedre barns velferd, landsby for landsby og gård for gård. Vårt middel er nå utbredt til andre ledende sjokolademerker i vårt kollektive arbeid for å eliminere barnearbeid.
 

Ble Nestlé dømt for barnearbeid av Høyesterett i  USA? 

Nei. I juni 2021 konkludere Høyesterett i USA at det ikke var grunnlag for søksmålet mot Nestlé. Nestlé var aldri i involvert i barnearbeidet som påstått av motparten i denne saken, og vi er stadig svært engasjert i å bekjempe barnearbeid i kakaoindustrien og det pågående arbeidet vårt med partnere på myndighetsnivå, organisasjoner og resten av bransjen for å bekjempe dette komplekse, globale problemet. 

Tilgang til utdanning, bedring av dyrkingsmetoder og styrking av livsgrunnlag er avgjørende for å bekjempe barnearbeid i kakaoproduksjon. Du kan lese mer om hvordan vi adresserer rotårsakene til barnearbeid gjennom Nestlé Cocoa Plan, som fortsatt vil være verktøyet vårt for det videre arbeidet. 

Hvilken effekt har Nestlés innsats for å bekjempe barnearbeid hatt? 

Nestlé var det første selskapet som implementerte et system for å bekjempe risiko for barnearbeid i forsyningskjeden kakao. Vi satt opp systemet vårt for å redusere risiko for barnearbeid i hele bransjen, og det brukes nå i stor grad også av andre selskaper som kjøper inn kakao. Siden 2012 har vi gjort betydelige fremskritt takket være dette systemet. Cirka 128.000 barn har blitt skjermet mot risiko for barnearbeid, og over 40.000 av disse har fått økt tilgangen til utdanning.

 

Improving access to Schools in West Africa