Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Erik

 

Min rolle som Nordic Commercial & Marketing Graduate omfatter mange forskjellige oppgaver i ulike enheter og land, noe som har ført til at jeg har fått en veldig god oversikt over den nordiske organisasjonen. Jeg har fått ansvar innen salg både lokalt og i resten av Norden gjennom hele Graduate-programmet.

Etter min mening er en av Nestlés sterkeste sider bedriftskulturen, som bygger på gjensidig respekt, åpenhet og ærlighet. Hver dag er en ny mulighet til å lære og å utvikle seg. Én av mine største lærdommer har vært å tørre å si fra: Fortelle hva jeg mener og spørre om hjelp, hvis jeg er usikker.

Internasjonalt miljø er positivt

I Norden har Nestlé ansatte i alle aldersgrupper, med forskjellig kulturbakgrunn og arbeidslivshistorie. Jeg tror at dette er en betydelig grunn til kreativiteten og arbeidskvaliteten man finner hos oss. Moren min er fra Malaysia, og jeg har alltid reist mye. Nye kulturer fasinerer meg, og derfor ville det være fint med en internasjonal karriere. Hos Nestlé har jeg alltid følt at jeg er velkommen, og at arbeidet mitt verdsettes. Jeg ser frem til å fortsette , i en tydelig rolle med egne ansvarsområder etter Graduate-programmet.

Jeg er mest overrasket over hvor forskjellige vaner forbrukere i ulike land har — også i Norden. Selv om vi har organisert oss som én forretningsenhet som omfatter alle nordiske land, må vi dekke ulike forbrukerbehov på alle fire markedsområder. Nordiske forbrukere er meget uberegnelige og teknologisk opplyste, så vi har nok av utfordringer!

Motto: Arbeid hver dag som om den var din første.