Access to Nutrition Index 2016

Nestlé gjør det sterkt på sunnhetsindeks. 

To Press Releases listjan 29, 2016

Access to Nutrition Index (ATNI) 2016 rangerer verdens 22 største mat- og drikkevareselskaper etter hvordan de jobber med ernæring og presterer på tvers av syv kategorier; ledelse, produkter, tilgjengelighet, markedsføring, livsstil, matmerking og engasjement. Nestlé plasserer seg på en solid andreplass sammenlagt, opp en plass fra sist. Nestlé topper underkategoriene «generell ernæring» og «underernæring». 

Indeksen trekker frem Nestlés «tydelige ernæringsstrategi»,som dekker reformulering av produkter, tilgangen til sunn mat og markedsføring – områder hvor selskapet har bygget tillit gjennom klare mål og forpliktelser.

ATNI ble startet som et selvstendig benchmarking-verktøy, forå hjelpe investerer, aktører innen helse og næringslivet, og er bygget opp gjennombruk av offentlig tilgjengelig informasjon og informasjon fra selskapene.

Drevet av en lidenskap for ernæring vil Nestlé fortsette åjobbe med ATNI, og setter stor pris på rapportens konkrete råd om hvordan vi kan bli enda dyktigere i arbeidet med å løse verdens helseproblemer.