Aktuelt om palmeolje og avskoging

To Press Releases listjan 24, 2012

Nestlé mener at ødeleggelse av regnskog og våtmarker er et av de mest alvorlige miljøtruslene vi står overfor i dag. Det er estimert at tap av regnskog bidrar til ca 20 % av verdens CO2-utslipp, altså mer enn hele transportsektoren. Økende bruk av biodrivstoff er en stor faktor i denne sammenhengen.

På generalforsamlingen i april 2010 understreket styreleder, Peter Brabeck-Letmathe, Nestlé sin motstand mot bruk av biodrivstoff fra regnskog og gjentok vår motstand mot avskoging.

Siden dette har Jose Lopez, konserndirektør i Nestlé SA., presentert ytterligere tiltak, inkludert et partnerskap med miljøorganisasjonen The Forest Trust (TFT), partnership with The Forest Trust (TFT). Sammen med TFT har Nestlé etablert Retninglinjer for ansvarlige innkjøp ("Nestlé Responsible Sourcing Guidelines") og lovet at våre produkter ikke skal føre til avskoging. Dette er første gang en virksomhet inngår en slik forpliktelse.

Du kan lese om dette på Nestlé Responsible Sourcing Guidelines (pdf, 207 Kb) og commitments on Deforestation and Forest Stewardship (pdf, 279 Kb)

Nestlé har forpliktet seg til å rapportere regelmessig om framdrift i dette arbeidet, samt regelmessig møter med Greenpeace. TFT og Nestlé har etablert en tydelig tiltaksplan for å overholde Nestlé sine forpliktelser. Leverandør-revisjon i forhold til retningslinjene startet høsten 2010. Tiltak er under utarbeiding for hver leverandør for å sikre sporbarhet og bærekraft. Fra Nestlés side betyr dette teknisk assistanse for å sikre at plantasjene drives innenfor alle lover og reguleringer, og at man identifiserer og beskytter verneverdig skog, våtmarker og områder med høy karbonlagringskapasitet. Videre legges det vekt på relasjonsbygging med urfolk og lokalbefolking, og at det blir etablert program for å sikre disses rettigheter i forbindelse med plantasjedriften. Oppdatert rapport om dette finnes på TFT sine websider, Nestlé and TFT publish first progress report.

I tillegg intensiverer vi samarbeidet med internasjonale organisasjoner for å fremme global støtte til utvikling, implementering og informasjon om bærekraftig skogdrift. Nestlé er aktiv medlem av rundebordkonferansen om bærekraftig palmeolje, Round Table on Sustainable Palm Oil. Du kan lese mer om RSPO her, RSPO website.

Med vår kapasitet innen forskning og utvikling bidrar vi med ny kunnskap, spesielt innen plantevitenskap og jordbruk hvor vi gir direkte assistanse og "best practice"-overføring til lokale bønder.

Biodrivstoff
Vi tydeligjør vår sterke motstand mot bruk av næringsmidler til biodrivstoff fordi dette er en alvorlig faktor i avskogingen. Les presentasjonen til Peter Brabeck-Letmathe om dette på FAO Private Sector Forum i Milano, Visualise the oil usage for biofuel production. Du kan også lese “Food and Beverage Companies Joint statement on Biofuels”.

 

Leverandører
Leverandørkjeden for palmeolje er svært kompleks og det er ingen raske og enkle løsninger. Vi har analysert vår egen leverandørkjede for å sikre transparens og spesifisere detaljerte planer. Leverandørkjeden kan du lese om i “RSPO Supply Chain Systems Overview” (pdf, 3,95 MB).

Vi bruker “Responsible Sourcing Guidelines” og kartlegger vår leverandørkjede for å se hvordan våre leverandører presterer, og iverksetter tiltak de må gjennomføre for å operere innenfor våre krav. Det er en forutsetning for at vi kan fortsette det kommersielle samarbeidet. Vi tilbyr faglig veiledning til de som ikke oppfyller kravene, men som likevel viser vilje til forbedring og forplikter seg til å nå kravene.

Nestlé kjøper bare 0.7 % av verdens palmeoljeproduksjon, men vi er bevisst på vårt ansvar for effektive og bærekraftige løsinger.

Alle anskaffelser i Nestlé, ikke bare palmeolje, gjennomgår revisjon for å sikre at de i overensstemmelse med våre leverandørregler. Siden 2009 er dette gjort gjennom “Supplyer Ethical Data Exchange, SEDEX” som gjør det mulig for bedrifter å dele etiske data om leverandørkjedene. Vi har en strukturert prosess, og prioriterer evaluering av risikoråvarer og risikomarkeder. Mer informasjon finnes på Sedex.

Emballasje og papir
Vi arbeider også med TFT for å sikre at våre forpliktelser for å unngå avskoging også gjelder papirmasse og papir som vi blant annet bruker til innpakking og emballering. Også her har vi en handlingsplan sammen med TFT for hvordan vi kartlegger leverandører som kan garantere at papirproduktene som vi bruker til emballasje ikke kommer fra regnskog.

Bærekraftig palmeolje
I forhold til vårt krav om å oppnå bærekraftig palmeolje innen 2015 har vi hatt god framgang med sertifiseringen. Ca 20 % var sertifisert ved utgangen av 2010 og 50 % ved utgangen av 2011.

Vi vil stadig oppdatere progresjon i forhold til våre forpliktelser, prosesser og tiltak slik at ødeleggelsen av tropisk regnskog og våtmarker kan stanse.

Relaterte lenker:
Styreformann sin respons om avskoging:
Letter to Greenpeace (pdf, 633 Kb)

30 Mai2011: Videointervju om palmeolje leverandørkjeden
José Lopez, Executive Vice President, Operations, GLOBE
Scott Poynton, The Forest Trust

Relaterte dokumenter:
Nestlé Responsible Sourcing Guidelines (pdf, 207 Kb)
Nestlé commitments on Deforestation and Forest Stewardship (pdf, 279 Kb)
Oil usage for biofuel production (pdf, 461 Kb)
Food and Beverage Companies' Joint Statement on biofuels (November 3, 2011) (pdf, 279 b)
RSPO Supply Chain Systems Overview (pdf, 3.95Mb) 
Letter to Greenpeace (pdf, 633 Kb)