– Vi skal hjelpe utviklingsland til å bli mer bærekraftige

Michiel Kernkamp, sjef for Nestlé i Norden, delte interessante perspektiver under paneldebatten “Delivering Smarter Food Systems” på toppmøtet 3GF (Global Green Growth Forum) i København denne uken.

To Press Releases listjun 9, 2016

– Verdens matvareprodusenter må innse at vi har et ansvar for å hjelpe bønder i utviklingsland gjennom intelligente og smartere systemer for mer effektiv og bærekraftig matvareproduksjonen.

Det sa Michiel Kernkamp, sjef for Nestlé i Norden, på toppmøtet 3GF (Global Green Growth Forum) i København denne uken, hvor han var deltager i paneldebatten “Delivering Smarter Food Systems”.

– Befolkningstallet i verden vokser raskt, våre naturressurser er under kraftig press, særlig vann – og samtidig estimerer man at en tredjedel av all mat går tapt underveis fra jord til bord. Alt dette påvirker også økonomien, miljøet og mennesker negativt. Situasjonen krever nye måter å tenke på i hele matvarekjeden. Den krever også at vi hjelper hverandre gjennom å dele kunnskap. Dette er en av grunnene til at vi ved Nestlés forskningssentre utvikler kaffe- og kakaoplanter som gir effektive avlinger, og som vi gir til bønder i utviklingsland, sier Kernkamp.

Disse bøndene har nå med råd og assistanse fra Nestlé økt sin produktivitet for å tilegne seg gode jordbruksmetoder. Det er avgjørende for at de også skal kunne øke inntekten sin. Et annet initiativ fra Nestlé er Cocoa Plan, som i 2015 alene distribuerte 1,4 millioner kakaoplanter i Elfenbenskysten, og lærte opp 44.000 bønder ved landbruksskoler. Å samarbeide med bøndene er en naturlig del av Nestlés måte å jobbe på.

– Vi gjør dette fordi det er logisk og bærekraftig for alle parter. Vi ser det som en langsiktig investering, og det støtter Nestlés behov for råvarer med god kvalitet, selv om bøndene ikke forplikter seg til at selge til oss. Ja, det koster penger, men dette er ikke veldedighet. Vi gjør det fordi det gir mening forretningsmessig, og når et system virker for begge parter, så er det også bærekraftig, sier Michiel Kernkamp.

Kaffe er et andet eksempel på hvordan man kan øke bønders bærekraftige produksjon. – Nestlé har gjennom Nescafé Plan forpliktet seg til å innen 2020 forbedre kvaliteten, kvantiteten og bærekraften i sin verdikjede for kaffe ved å distribuere 220 millioner kaffeplanter til bønder i utviklingsland. På lik linje har Nespresso forpliktet seg til at all kaffe de bruker i sitt faste sortiment skal handes inn gjennom programmet AAA Sustainable Quality Program innen 2020, for dermed å forbedre de sosiale forholdene blant bøndene.

Kunnskap om transport- og kjølesystemer kan også være avgjørende. Svinn innen melkeproduksjon bidrar til å generere utslipp av drivhusgasser (GHGs).

Nestlé har med sitt system, hvor man kjører melk direkte fra bøndene til fabrikkene, halvert melkesvinnet mellom kjølefasiliteter og fabrikkere i Renala-distriktet i Pakistan. I land som Pakistan, Kina og India har Nestlé på denne måten oppnådd en reduksjon i det årlige melkesvinnet i størrelsesordenen 1,22 millioner tonn CO2.

I Pakistan er melkesvinnet generelt på 15-19 prosent innen det når forbrukerne (kilde: Asian Development Bank), men i Nestlés egen forsyningskjede i Pakistan er det kun på 1,4 prosent.