Creating Shared Value 2015

To Press Releases listfeb 9, 2015

Å skape felles verdier, Creating Shared Value (CSV), er måten Nestlé drive virksomheten på, og er implementert både forretningsstrategien og forretningsprinsippene vår. CSV er et verktøy for å sikre langsiktig bærekraft og felles verdier langs hele verdikjeden. CSV er delt inn i tre fokusområder; ernæring, vann og jordbruksutvikling. Ved å sørge for økt verdi for bonden etterfulgt av stor kunnskap og bærekraftige investeringer i fabrikker og anlegg bidrar Nestlé til å gi forbrukerne gode produkter som tar hensyn til både kultur, miljø og sosiale verdier.

Nestlés CSV-pris

I 2010 innstiftet Nestlé CSV-prisen med fokus på bærekraftig utvikling innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Premien går til initiativ som gjenspeiler ånden av å skape felles verdier, deles ut til enkeltpersoner, små bedrifter eller organisasjoner som kan generere økonomisk avkastning ved å utvikle løsninger på ulike sosiale problemer. Vinnerne av prisen har gjerne utviklet et nyskapende prosjekt eller program i liten skala, men som kan brukes i andre områder eller land og som kan gi påvise store sosiale og miljømessige resultater.

Vinnerne mottar både finansielle og tekniske ressurser til å utvikle ytterligere tiltak for å hjelpe dem å bli større og for å skape sosial og økonomisk bærekraft. Totalt deler vinnerne CHF 500.000 i premiepenger.

Til CSV-prisen 2014 mottok vi 757 søknader fra 93 land.
Vinneren var Honey Care, en øst-afrikanske selskapet som hjalp 35.000 bønder i Sør-Sudan for å bli profesjonelle birøktere. Prisen ble overrakt av organisasjonen MSABI fra Tanzania og Sanergy fra Kenya. De to håndterer henholdsvis sanitær-, vann- og sanitærprogrammene i landet, og hjelper landsbyer med å omdanne menneskelig avfall til energi.

Nå er tiden inne for å melde seg til CSV pris for 2016.
Nominér innovative forslag til Nestlé senest 28. februar 2015.

Søknader blir vurdert av en egen CSV-komité allerede fra mars til september 2015. Prisvinneren vil bli annonsert i 2016.