Kosthold i utakt

I en hverdag full av store og små gjøremål er det ikke alltid så lett å huske på alt. Hvordan kan vi være sikre på at familien lever sunt? Denne nye rapporten gir oss bedre innsikt i hvor sunne barn virkelig er.

To Press Releases listmai 10, 2017

Preventing Chronic Disease, en publikasjon utgitt av US Center for Disease Control, omtaler flere viktige funn fra en Nestlé-studie om ernæring for småbarn og spebarn (FITS). FITS er den største amerikanske studien innen spisemønstre, ernæring og livsstil blant barn i alderen 0-4 år. Studien tar blant annet for seg foreldres forståelse av hva som er en sunn livsstil for barn. Hvordan foreldre ser på barn kosthold og aktivitetsnivå er viktig. Foreldrenes synspunkt påvirker i hvilken grad familien etterstreber å møte myndighetene råd knyttet til ernæring og fysisk aktivitet. Denne studien ser nærmere på foreldres oppfatning av barnas adferd sammenlignet med anbefalingene fra Det Amerikanske Akademiet for Barnesykdommer (AAP), støttet av Nestlé Nutriton Institute. Her er hvordan virkeligheten samsvarer med anbefalingene:

Frukt og grønt

Anbefaling: Spis minst fem enheter frukt og grønt hver dag.
Studien viser: De fleste trodde barna deres spiste nok frukt og grønt. I virkeligheten hadde kun 30 prosent av førskolebarn høyt nok inntak.

Tid foran skjerm

Anbefaling: Begrens tiden foran skjerm til to timer om dagen for barn over to år. Før man fyller to skal man ikke tilbringe tid foran skjermen.
Studien viser: Kun 2 prosent av småbarnsforeldre følger anbefalingen om totalavhold fra skjerm. 79 prosent av førskolebarna begrenset skjermtiden til to timer eller mindre.

Fysisk aktivitet

Anbefaling: Etterstreb minst én time fysisk aktivitet hver dag.
Studien viser: Rundt 56 prosent av småbarn og 71 prosent av førskolebarn fulgte anbefalingene om én time fysisk aktivitet om dagen.

Søte drikker

Anbefalinger: Begrens forbruket av sukrede drikkevarer.
Studien viste: Rundt 56 prosent av småbarn og 52 prosent av førskolebarn fulgte anbefalingene om å begrense inntaket av sukrede drikkevarer.

Forskningen viser at småbarn og barnehagebarn ikke følger alle anbefalingene, hverken for kosthold eller fysisk aktivitet. Foreldre gjør en god jobb med oppfølging av fysisk aktivitet, og har rett når de sier at barna deres blir mindre aktive med årene. Samtidig er det behov for mer kunnskap på enkelte områder. «Funnene våre viser at foreldre trenger mer utdanning og råd om sunt kosthold», sier Denise Deming, doktor og seniorforsker bak FITS US.

FITS-studien fyller et viktig informasjonsgap. Forskningen støtter opp om Nestlés innsats for å bidra til sunnere ernæring for spebarn, småbarn og førskolebarn. Basert på forskningen tilbyr Nestlé næringsrike og forskningsbaserte produkter. En ny FITS-studie er allerede påbegynt, og vil samle inn data fra mer enn 3,000 spebarn og små barn. Det nye tallmaterialet vil oppdatere kunnskapen vår om barns kosthold og livsstil. A new FITS study is currently in the field, collecting data on more than 3,000 infants and young children. The new data will update our knowledge on many aspects of young children's diet and lifestyle.

Les den originale CDC-artikkelen eller lær mer om FITS.