Leverandør funnet å ha feilmerket biff

To Press Releases listVevey,feb 19, 2013

Nestléproduktene som er trukket tilbake i Sør-Europa selges ikke av Nestlé i Norge.

Nestlé fant spor av DNA fra hest i tre produkter som selges i Sør-Europa. Dette er ikke en mattrygghetssak, men produktene er ikke i samsvar med våre standarder og er derfor frivillig trukket tilbake i Sør-Europa (produktene heter Buitoni Beef Ravioli, Buitoni Beef Tortellini and lasagnes à la Bolognaise Gourmandes). Vi har nå innført nye tester for DNA fra hest på storfekjøtt ved våre fabrikker i Europa. Kvalitet og sikkerhet har høyeste prioritet for Nestlé, og tiltak som er iverksatt for å håndtere denne saken vil resultere i høyere standarder og forbedret sporbarhet. For mer informasjon, vennligst se nestle.com