Nestlé lanserer initiativ mot ungdomsledighet i Europa

To Press Releases listAthen,nov 15, 2013

Nestlé vil de neste tre årene hjelpe minst 20.000 unge i Europa med å få arbeid. De kaller initiativet Youth Employment Initiative.

Nestlé needs YOUth initiativet vil tilby arbeidsplasser til 10.000 unge under 30 år og opprette 10.000 lærlinge- og traineestillinger innen utgangen av 2016.

“I dag er én av fire unge i Europa uten arbeid”, sa Laurent Freixe, Nestlés Europasjef og Executive Vice-President.

Han talte ved lanseringen av Nestlé needs YOUth-konferansen i Athen, Hellas – et land, hvor mer enn halvparten av unge under 25 år er arbeidsledige.

Å vokse i Europa

”Tenk på innflytelsen ungdomsledighet vil ha på vårt samfunn hvis de unge står uten lønn, uten fremtidsutsikter og uten håp. Siden Nestlé fortsatt vokser og investerer i Europa vil vi gjøre det vi kan for å forbedre og utvikle de unges kunnskap og ferdigheter. Dermed blir de bedre rustet for arbeidslivet – uavhengig av utdannelsesmessig bakgrunn”, sa Freixe.

Han tilføyer at initiativet, som er første av sitt slag i denne størrelsesorden, bygger på Nestlés vedvarende engagement og investeringer i Europa gjennom den økonomiske krisen.

Velkommen

EU-kommisjonær for utdanning, Androulla Vassiliou var også til stede ved Nestlés lansering i Athen. Hun sa at hun ser Nestlé needs YOUth som et eksempel på hvordan privat sektor kan bidra til Europas fremgang. 

”Jeg er glad for at Nestlé lanserer dette initiativ, og dermed styrker og utvikler unge europeeres jobbmuligheter på tvers av landegrensene. Det bidrar til vår innsats så vi ikke overlater de unge uten håp og uten muligheter for fremtiden, sa Vassiliou.”  

”20.000 unge under 30 år får mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet. Det viser at privat sektor uten tvil kan gjøre en forskjell i arbeidet med å takle problemet med ungdomsledigheten. Vi forventer at dette initiativ vil utløse flere lignende initiativ fra andre grupper,” sa Androulla Vassiliou.     

Alle europeiske Nestlé teams vil bidra til initiativet. For eksempel vil Nestlé ansette 3000 unge i Frankrike, 2420 i Tyskland, 1250 i Spania og 1080 i Italia de neste tre år – dette gjelder både fast ansettelser og lærlinge- og traineesstillinger.

Forskjellige roller

Alle avdelinger skal bidra, og dermed tilbys et bredt utvalg av muligheter for unge som er interessert i en karriere hos Nestlés innen produksjon, administration, HR, salg og marketing, økonomi, innovasjon, forskning og utvikling. 

For unge speisielt fra Sør-Europa vil det bli egne muligheter til å jobbe for Nestlé i utlandet, herunder Norden, Sveits, Frankrike, Tyskland, Østerrike og Storbritannia.

En lysere fremtid

For å lette overgang fra skole til arbeid vil Nestlés initiativ også inneholde et Klar- for – jobb program, bestående av karriererådgivning, hjelp til å skrive CV og intervjutrening på skoler, høyskoler og hos Nestlé.

”Nestlé oppfordrer andre arbeidsgivere til å gjøre det samme, og vi deler gjerne våre planer og erfaringer med de”, sa Freixe.

”Nestlé har suksess globalt blant annet fordi vi har suksess i Europa” forklarer Laurent Freixe. “Dette initiativ fokuserer på å tøyle ungdommens dynamikk, slik at de med selvtillit kan se mot en lysere fremtid.”       

Nestlé er verdens største mat- og drikkevareprodusent, og omsetter på verdensplan for ca. 600 milliarder kroner årlig. Selskapet har 340.000 ansatte. Nestlé produserer og selger kjente merker som feks Nescafé, Nespresso, Nestlé Barnemat, Purina dyremat, Fitness og Cheerios frokostblanding, Maggi, Nesquik, Smarties og  After Eight og mye mer.

For mer informasjon, vennligst kontakt kommunikasjonssjef Marianne Hardeng Aaberg, Nestlé Norge:
Tel: +47 67 81 73 64 / 995 33 125 (mobil)
Email: marianne.aaberg@no.nestle.com