Nestlé støtter overvektsprogram for barn

To Press Releases listnov 14, 2012

Barn som er overvektige ved seks års alder har stor risiko for å utvikle fedme som på sikt kan føre til diabetes. Prosjektet STOPP (Stockholm Obesity Prevention Program) som drives av Professor Claude Marcus på Karolinska instituttet undersøker nye metoder for å øke fysisk aktivitet blant barn. Forebyggende arbeid er avgjørende for å hindre at barn rammes av overvekt i tidlig alder. Foreldre, skole, helsestasjonen, media, myndigheter og næringsmiddelsindustrien – alle kan bidra.

Overvektsprosjektet startet for ca. ti år siden med et skoleprosjekt som viste at om man fjernet sukkerholdige matvarer og gav barna sunn mat så minsket andelen som utviklet overvekt og fedme under en fireårsperiode.

Samtidig kunne vi konstatere at barn er skremmende fysisk inaktive på fritiden. Barn er mer fysisk aktive på skolen enn på beste leketid i helgene, sier Claude Marcus. Selv om kompenserer med flere gymtimer på skolen, så tapes dette når barna ikke er aktive i helgene. Med dagens teknikk og ulike typer spill er det altfor enkelt å ha det gøy uten å bevege på seg. I dette studiet har vi sett at forandring krever engasjement fra både foreldre og skolen. Ut fra denne erfaringen har vi nå startet tre prosjekter, fortsetter Claude Marcus.

STOP-Programmet omfatter tre ulike prosjekt:

Early STOPP
hjelper barn fra ett års alder med overvektige foreldre å bli fysisk aktive, samt gå gjennom familiens kost – og søvnvaner. Prosjektet skjer i samarbeid med helsestasjonene. Foreldre og barn får informasjon, og visse familier får en personlig coach som skal støtte familiens livsstilsforandringer. Målet med prosjektet er å følge barnets utvikling til de blir 6 år – når man vet at fedme utvikles.

STOPP 8 programmet retter seg også mot fysisk inaktivitet. Barn i åtteårsalderen har blitt motivert til mer fysisk aktivitet ved hjelp av personlige coacher. Barnas aktivitetsnivå har blitt undersøkt.

Så langt i programmet ser vi at coachingen har gitt barna økt livskvalitet, men dessverre har de ikke blitt mer fysisk aktive, sier Claude Marcus. Prosjektet ser nå på sammenhengen mellom ulike kostfaktorer, blant annet omega-3 fett og fysisk aktivitet.

En frisk generasjon tar tak i problemet med at barn er fysisk inaktive i helgene, og at det gjelder hele familien. Stiftelsen har startet et program på to skoler i sosialt utsatte områder. Familier med barn i andre klasse har fått invitasjon til å delta på to fysiske aktiviteter – én på hverdag og én i helgen. Programmet er blitt positivt mottatt, og mer enn 80% av de inviterte familiene har takket ja.

Aktivitetene varierer fra å gå tur i skogen og plukke sopp til å gå på skøyter, spille basketball, bowle eller stikkball. I forbindelse med helgeaktivitetene byr vi og på mat, og kan derfor naturlig snakke om viktigheten av riktig kost sammen med familiene.

Nestlé Healthy Kids Program støtter økt aktivitet blant barn

Sammenhengen mellom fysisk inaktivitet, overvekt og diabetes er slående og for å møte problemet trengs samarbeid mellom alle parter – foreldre, skole, helsestasjoner, organisasjoner, media og myndigheter. Til og med næringsmiddelindustrien har en viktig oppgave. Gjennom Nestlés støtte til STOPP i Sverige vil vi følge programmet og se hvordan vi kan bidra til økt fysisk aktivitet blant barn.

Ler mer om forebygging av overvekt hos barn på Karolinska Institutet: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=40760&l=sv&_sm_au_=iVVH5pJj80DQnR6N

Mer informasjon om diabetes: http://www.diabetes.no/

Ved spørsmål, kontakt:
Marianne Aaberg
Kommunikasjonssjef Nestlé Norge
Tlf.: 67 81 73 64
Mobil: 995 33 125
E-post: marianne.aaaberg@no.nestle.com