Nestlé iverksetter tiltak for å hindre barnearbeid ved kakaodyrking

To Press Releases listVevey,jun 28, 2012

Nestlé og samarbeidspartnere vil involvere myndighetene på Elfenbenskysten i et nytt forsøk på å hindre barnearbeid ved kakaodyrking. Arbeidet gjøres ved å øke bevissthet og utdanne mennesker til å identifisere barn i risikosonen, og gå inn der problemene finnes.

Initiativet inngår som et ledd i Nestlés handlingsplan som svar på organisasjonen Fair Labor Association (FLA) sin rapport om bedriftens kakaoverdikjede. Den bygger videre på selskapets arbeid med å utvikle en mer langsiktig og bærekraftig kakaoverdikjede ved hjelp av Nestlé Cocoa Plan (Nestlés kakaoprogram).

”At barnearbeid forekommer i vår leverandørkjede for kakao er i mot alt vi står for. Som FLA slår fast, finnes det ikke noe selskap som kjøper kakao fra Elfenbenskysten som kan garantere at barnearbeid ikke forekommer. Men det vi kan si er at å løse problemet har høyeste prioritet for vårt selskap, sier José Lopez, Executive Vice President for Operations.

Klikk her for å se Nestlé og FLA sin webcast.

FLA rapporten

FLA-rapporten viser at med noen justeringer og forbedringer kan Nestlés kakaoprogram bli et godt utviklingsprogram. Målsetningen med Nestlé Cocoa Plan er å bidra til lønnsom drift, eliminere barnearbeid på kakaogårder og sikre langsiktig og bærekraftig utvikling av kakao. FLA sier videre at programmet kan, sammen med andre initiativ Nestlé deltar i, legge grunnlag for et mer robust og dyptgående forsøk for å få bukt med barnearbeid.

Nestlé eier eller driver ikke egne kakaogårder på Elfenbenskysten, men har et godt utgangspunkt for å påvirke livsvilkårene til kakaodyrkerne, sier FLA, på grunn av innflytelse på sine leverandører og volumene av kakaobønner som kjøpes.

FLA fant at barnearbeid forekommer, og at dette skyldes en kombinasjon av faktorer, som fattigdom og samfunnsøkonomisk situasjon til kakaodyrkere og deres familier.

Handlingsplan

Nestlé er fast bestemt på å utrydde barnearbeid i selskapets verdikjede for kakao. Dette er høyt prioritert, men det kreves mye for å takle situasjonen, inkludert forbedring av selskapets eksisterende Retningslinjer for leverandører.

Nestlé vil at leverandørene på Elfenbenskysten skal sikre at kakaodyrkerne som leverer kakao til selskapet også er innforstått med kravene i retningslinjene.

Selskapet kommer til å jobbe tettere med sine leverandører, sertifiseringspartnere og andre organer for å sikre at de som jobber i kakaoverdikjeden får bedre opplæring i å identifisere problemer knyttet til barnearbeid, og hvordan dette skal håndteres.

Nestlé ønsker å jobbe transparent i denne prosessen, og er det første selskapet innen næringsmiddelindustrien som har inngått et samarbeid med FLA. FLA er et non-profit initiativ som jobber med store selskap for å forbedre arbeidsforholdene i leverandørkjedene.

Nestlé ba FLA om hjelp til å kartlegge leverandørkjeden for kakao på Elfenbenskysten, og har inngått langvarig samarbeid med FLA for å få bukt med de spørsmål som tas opp i rapporten. Den nåværende handlingsplanen er første trinn i en lang prosess. Å løse problemet med barnearbeid er komplekst, og vil ta mange år.

Sertifisering

Nestlé samarbeider med partnere som UTZ Certified og Fairtrade for å sertifisere kakaoen som produseres av Nestlé Cocoa Plan ko-operativene. Dette for å støtte bærekraft og styrke betydningen sertifisering har for å eliminere barnearbeid.

Samarbeid med myndighetene

Selskapet deler FLA’s synspunkter i rapporten om at enkeltselskaper ikke kan løse problemene knyttet til barnearbeid innen kakaosektoren på Elfenbenskysten. Myndigheter og andre interessenter har også en meget sentral rolle.

Derfor støtter Nestlé Elfenbenskystens nasjonale plan for å avskaffe barnetrafficking, barneutnyttelse og barnearbeid.

Viktige lenker:

Fair Labor Association: http://www.fairlabor.org/

Nestlé Cocoa Plan: http://www.nestlecocoaplan.com

International Cocoa Initiative: http://www.cocoainitiative.org/

Creating Shared Value: http://www.nestle.com/CSV

World Cocoa Foundation: http://www.worldcocoafoundation.org/

UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/

Fairtrade: http://www.fairtrade.org.uk/