Nestlés 3. kvartal resultat i tråd med årsforventningene

To Press Releases listVevey,okt 17, 2013

4,4% organisk vekst

Nestlé, verdens største næringsmiddelvirksomhet med 340 000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 600 milliarder NOK, har i årets 3. kvartal gjenvunnet moment - det vanskelig europeiske markedet skiller seg særlig ut med positiv vekst.

Hovedtallene i regnskapet er:

  • Salg økte med 4 % til 68,4 milliarder CHF (449 milliarder NOK).
  • 4,4 % organisk vekst, 3,0 % reell intern vekst (volumvekst) - alle 3 geografiske soner i verden bidro.
  • 1,1 % organisk vekst i utviklede markeder og 8,8 % vekst i voksende markeder (emerging markets). 
  •  2013 utsikter: omkring 5 % organisk vekst med forbedring i inntjening og resultat per aksje i fast valuta.

Nestlékonsernets CEO, Paul Bulcke, uttaler i forbindelse med regnskapet:

"Vår interne volumvekst har gjenvunnet momentum, og momentumet er spredt bredt utover produktkategorier, prisklasser og alle geografiske områder. Det mest spesielle er at Europa fortsetter å vokse, og Asia og Afrika har fått god fart. For oss er dagens utfordrende miljø riktig tidspunkt å ytterligere forsterke det grunnleggende ved vår virksomhet, det som drives av innovasjon, distribusjon og kommunikasjon med våre forbrukere, og det som drives av vår driftsmessige prestasjon som for eksempel styrket produkttilbud, forbedre vår ressursbruk og øke vår strukturelle effektivitet. Vi forventer fortsatt vekst momentum til å gjøre oss i stand til å levere rundt 5% organisk vekst for hele året sammen med en bedring i marginer og underliggende resultat per aksje i konstant valuta."

"Nestlé Norge vokser fortere enn Nestlégruppen, og det er NESCAFÉ Dolce Gusto som driver veksten i Norge," sier Adm. Dir. i Nestlé Norge, Fabrice Favero. Nordmenn liker NESCAFÉ Dolce Gusto - vårt en-koppsystem med både hvite og svarte kaffevarianter, samt sjokoladedrikker og te, sier Favero. 

Mer info på: http://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nine-month-sales-2013