Nestlés kvartalsresultat - 4,3% organisk vekst

To Press Releases listVevey,apr 18, 2013

Nestlé, verdens største matvarevirksomhet, viser en salgsvekst i årets første kvartal på 5,4 % med en omsetning på 21,9 milliarder CHF.  Organisk vekst på 4,3% og volumvekst på 2,3%. Amerikaregionen bidro med 5,1% organisk vekst, mens Europa og Asia/Oceania/Afrika bidrog med hhv 1% og 6,1%.

Nestlé’s konsernsjef, Paul Bulcke, peker på at 2013 er et vanskelig år, men at Nestlé er godt rustet til utfordringer både på kort og lang sikt.

Begynnelsen av 2013 har vist grunn til forsiktighet vi uttrykte i februar, og vi forventer fortsatt et 2013 preget av svingninger. Men vi forventer likevel å kunne levere på de mål vi har satt oss for året, når det gjelder omsetning, resultat og vår innsats for å optimere vår cash flow for å få mest mulig ut av vår investerte kapital. Vi fortsetter med å vokse i det vanskelige europeiske markedet, og ser fremgang på det nordamerikanske markedet. Vi forventer også mer fart i nyutviklede nøkkelmarkeder. Vår globale tilstedeværelse, vårt uovertrufne utvalg av produktkategorier og vår dokumenterte evne til å levere innovative produkter og service til våre forbrukere vil være en styrke i forhold til å kunne levere resultater på kort sikt, samtidig som vi skaper gode betingelser for fortsatt suksess på lang sikt», sier han

 

Jan.-Mar. 2013
Sales
in CHF millions
Jan.-Mar. 2012
Sales
in CHF millions (*)
Jan.-Mar. 2013
Organic Growth (%)
Jan.-Mar. 2013
Real Internal
Growth (%)
By Operating Segment
- Zone Americas 6'638 6'460 +5.3 +1.5
- Zone Europe 3'669 3'580 +1.5 +1.7
- Zone Asia, Oceania, Africa 4'666 4'579 +4.4 +3.3
Nestlé Waters 1'597 1'552 +1.8 +0.1
Nestlé Nutrition 2'482 1'877 +7.6 +5.0
Other 2'887 2'775 +4.2 +2.7
Total Group 21'939 20'823 +4.3 +2.3
By Product
Powdered and liquid beverages 4'914 4'718 +4.4 +3.7
Water 1'501 1'463 +1.7 +0.1
Milk products and ice cream 3'946 3'911 +4.1 +1.7
Nutrition & HealthCare 2'929 2'322 +6.3 +3.9
Prepared dishes and cooking aids 3'378 3'387 -0.1 -0.7
Confectionery 2'524 2'477 +5.8 +3.1
PetCare 2'747 2'545 +7.9 +3.6
Total Group 21'939 20'823 +4.3 +2.3

(*) 2012 restated for IFRS 11 – Joint Ventures. Moreover, beverages other than water sold by Nestlé Waters (mainly RTD teas and juices) have been reclassified as powdered and liquid beverages.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Marianne Hardeng Aaberg
Kommunikasjonssjef  A/S Nestlé Norge
Tlf.: 67 81 73 64
e-post: marianne.aaberg@no.nestle.com