Nestlé stödjer kaffeodlare i Vietnam

To Press Releases listVevey,jul 25, 2012

Nestlé stödjer mer än 20000 kaffeodlare i Vietnam. I samarbete med Jordbruksdepartementet i Vietnamn medverkar företaget till att utveckla långsiktigt hållbar kaffeodling i landet. Hjälparbetet innebär bland annat att under de kommande fem åren bidra med förbättring av odlingssätt och distribution av sjukdomsresistenta plantor för högre avkastning.

Initiativet ingår i Nestlés globala Nescafé Plan. Ett program som sedan 2011 även omfattar Vietnam.
Som ett led i Nescafé Plan räknar Nestlé med att årligen köpa 30000 ton kaffe från cirka 16000 kaffeodlare och därmed kunna hjälpa dem till att få högre pris och en säker inkomst.

Detta sätt att arbeta på kallar Nestlé Creating Shared Value, vars mål är att skapa värde längs hela värdekedjan - från investerare till de samhällen som företaget arbetar i.

Läs mer här