Nestlé støtter opprop for matsikkerhet ved G20 møtet

To Press Releases listVevey,jun 18, 2012

Nestlé og andre ledende dagligvareleverandører ber privat og offentlig sektor jobbe sammen for å sikre nok mat til alle ved å øke investeringer for globale bærekraftige matprogrammer.

Nestlé er medlem av Business 20 (B20) Task Force on Food Security, som har laget en handlingsplan for å øke landbruksproduksjonen og produktiviteten med 50%, og samtidig bedre livsvilkårene for småskala bønder.

Nestlés konsernsjef, Paul Bulcke deltok i et arbeidsgruppemøte ved G20 summit in Los Cabos, Mexico sammen med ledere fra andre selskap og interesseorganisasjoner.

Tilgjengelig mat til pris man har råd til

  • ”Vi må øke forskning på effektiv produksjon av næringsrik mat, og samtidig sikre at maten er tilgjengelig til priser man har råd til”, sier Paul Bulcke.
  • “Dette inkluderer forbedret logistikk, infrastruktur og transportsystem for å sikre at de som trenger mat også får det”.
  • ”Dere kan regne med Nestlés fortsatte støtte”, fortsatte han. ”Dette er vår måte å drive forretning på, vi kaller det Creating Shared Value – og målet er å skape verdier både for våre aksjonærer, men og for de samfunnene vi er tilstede i".

Bulcke fortsatte med å si at for å garantere tilgang til mat må landbrukssektoren óg spille en viktig rolle ved å fokusere på den akutte vannmangelen.

Han pekte på undersøkelser som viser at om nåværende trend fortsetter, kommer livsvilkårene for 1/3 av verdens befolkning å være påvirket av vannmangel allerede i 2020! Vannmangelen tilsvarer vannforbruket som trengs for å dyrke 30% av verdens kornproduksjon!

Over hele verden arbeider Nestlé med å styrke leddet mellom bønder og matvaremarkeder. De siste 12 årene har selvskapet kontinuerlig økt sitt samarbeide med bønder og markeder om langsiktig bærekraftig landbruk - Sustainable agriculture practices.

I 2010 bidrog Nestlé med over 45 millioner US dollar i økonomisk bidrag til mer enn 32 000 bønder, helt uforpliktende.

Les mer om G20 møtet her: www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/G20-food-security.aspx

For mer informasjon, vennligst kontakt Kommunikasjonssjef Marianne Hardeng Aaberg