Nestlés CSV-rapport 2011 får GRI A+ klassifisering

To Press Releases listVevey,apr 11, 2012

I tråd med at Norges Bank Investment Management, som forvalter Statens Pensjonsfond Utland, gir Nestlé topp karakter for rapportering på vannrisiko, er vi stolte over å ha nådd GRI A+ klassifisering for årets CSV-rapport.

Nestlé mener at for å ha suksess på lang sikt må man skape felles verdier, ikke bare for våre aksjonærene, men også for samfunnet. Vi kaller dette Creating Shared Value. 

Våre årlige CSV rapporter har som mål å formidle våre langsiktige positive effekter på samfunnet, og hvordan dette er knyttet til vår virksomhet.

Vi har nylig lansert vår globale CSV rapport, som beskriver fremdrift og utfordringer innen våre tre hovedområder - Ernæring, Vann og Landbruksutvikling. Rapporten beskriver også hvordan vi jobber for å sikre miljømessig bærekraft og etterlevelse. Nytt av året er at vi også rapporterer etter GRI A + kriteriene (Global Reporting Inititative). GRI er den ledende organisasjonen for ikke finansiell rapportering. Det er en non-profit organisasjon som jobber for å fremme økonomisk bærekraft. Den setter standarden for ikke finansiell rapportering, og det er tøffe kriterier. Nestlé er først globale matselskap som når GRI A+ kriteriene for global bærekraftsrapportering.

(Les mer om GRI her: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx)

Rapportering etter GRI A+ inkluderer emner Nestlé aldri har rapportert i detalj på tidligere - som menneskerettigheter, mangfold og kjønn, klimaendringer, biologisk mangfold og korrupsjon.

Årets sammendrag av CSV-rapporten handler om selskapets ansvar for vann og de utfordringene vi står overfor. FNs Global Compact CEO Water Mandate informerer om strukturen på vannseksjonen i rapporten, og vi gir detaljert informasjon om vårt arbeid innen hovedområdene til Water Mandate, nemlig generell policy, felles drift, produksjon, leverandørkjeden og samfunnsengasjement.

Alt vårt CSV materiale inkludert bilder, videoer og case studies er tilgjengelig på vår nettside: www.nestle.com/csv

Vi håper du finner vår CSV-rapport engasjerende og informativ, og setter stor pris på innspill og dine synspunkter.