"Purina i samfunnet"

Vi bygger en positiv fremtid med dyr

To Press Releases listmar 3, 2016


I Nestlé setter vi oss klare mål for samfunnsansvar og forplikter oss til å innfri dem. Nå annonserer Nestlé Purina Europe, vårt dyrematselskap, at de kommer med en håndfull nye forpliktelser for å forbedre helsen og livskvaliteten til dyr, mennesker og miljøet. De ti forpliktelsene, «Purina i samfunnet», er banebrytende i bransjen.

Forpliktelsene bygger videre på Purinas kjernevirksomhet som eksperter innen dyrepleie, og inngår som en del av Nestlés strategi for Ernæring, Helse og Velvære. «Purina i samfunnet» komplimenterer Nestlés 38 forpliktelser som danner et rammeverk for hvordan vi jobber med vårt samfunnsansvar. 

Bli bedre kjent med Nestlé Purina og forpliktelsene her