Nestlé utgir rapport om menneskerettigheter

To Press Releases listVevey,des 10, 2013

Nestlé er det første store multinasjonale selskapet som rapporterer åpent om selskapets aktiviteter og hvordan de har innvirkning på menneskerettighetene, samt hva som gjøres for å løse eventuelle problemer. Forut for den internasjonale menneskerettighetsdagen publiserte selskapet en rapport (pdf, 910Kb), basert på informasjon om hvordan selskapet overholder menneskerettighetene. Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid med Institut for Menneskerettigheder i Danmark, og omhandler Nestlés aktiviteter i Angola, Colombia, Kasakhstan, Nigeria, Russland, Sri Lanka og Usbekistan.

Rapporten (pdf, 910Kb) ble presentert på Annual Forum on Business and Human Rights i Genève i forrige uke, og fokuserer på hvilke tiltak Nestlé har iverksatt for å forbedre overhold av menneskerettigheter både i de enkelte landene og i selskapet som helhet.

En ny type rapport

"Dette er et gjennombrudd innenfor området menneskerettigheter og forretningsliv," sa Allan Lerberg Jørgensen, avdelingsleder for menneskerettigheter og forretningsliv, Institut for Menneskerettigheder.

"Konsekvensutredninger av praksis innenfor området menneskerettigheter er et nytt felt. Ingen vet helt hva det er eller bør være," fortsetter han.

"Ved å dele det vi har lært håper vi at vi kan øke den generelle forståselen. Det vi har gjort er på ingen måte perfekt, og det kan være ting vi ikke har tatt med."

"Mens konsekvensutredninger av selskapers praksis innenfor menneskerettigheter fremdeles ikke er så vanlige, vil det å offentliggjøre resultatene øke interessen. Nestlé fortjener ros for å være kanskje det første multinasjonale selskapet som gjør dette," legger han til.

Nestlé og det danske Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder samarbeider med bedrifter for å analysere både negative og positive effekter som forretningsdriften har på menneskerettigheter. Nestlé har samarbeidet med Institut for Menneskerettigheder siden 2008, da selskapet ba instituttet om å gjennomføre en gapanalyse av selskapets retningslinjer og prosedyrer knyttet til menneskerettigheter.

I 2010 signerte Nestlé en partnerskapsavtale med Institut for Menneskerettigheder, for å få støtte til selskapets arbeid for å overholde menneskerettighetene som definert i selskapets forretningsprinsipper. Som del av dette arbeidet har Nestlé utviklet og innført et åttepunkts menneskerettighetsprogram, hvor konsekvensutredninger spiller en viktig rolle.

Gjennomføring av konsekvensutredninger betyr at man må samhandle med ansatte, leverandører| forhandlere, bønder, lokale myndigheter og eksterne interessenter, slik at man får en bedre forståelse for hvilke konsekvenser et selskaps aktiviteter får for menneskerettighetene.