Viktig informasjon om endringer på NAN

To Press Releases listapr 8, 2012

NB: Morsmelk er det beste for barnet. Rådfør deg på helsestasjonen før du gir morsmelkerstatning. Dersom det er behov for å bruke morsmelkerstatning, vennligst vær oppmerksom på følgende endringer.

Viktig informasjon om endringer på NAN:
Enklere å skille fra hverandre:
Nestlé følger myndighetenes tolkning av forskrift om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Derfor har vi endret aldersinndelingen på NAN, som nå vil bli delt inn på en ny måte for å gjøre det lettere for foreldre å kombinere NAN med barnets øvrige kost.

  • NAN 1 er en morsmelkerstatning som kan brukes som eneste næring inntil 6 måneders alder dersom amming ikke er mulig
  • NAN 2 er en tilskuddsblanding som kan brukes som en del av et stadig mer variert kosthold fra 6 måneders alder.
  • NAN 3 er en juniormelk fra 12 måneder
  • NAN 4 er en juniormelk fra 18 måneder som kan serveres i kopp eller glass til et måltid. Den inneholder mer jern og mindre protein enn vanlig kumelk og er tilpasset et lite barns ernæringsmessige behov.  
Hvis du brukte NAN 2 som eneste næring til barnet?
Hvis du brukte NAN 2 som en erstatning for morsmelk og det var barnets eneste kost, anbefaler vi nå å bruke NAN 1 fra fødselen og opp til 6 måneders alder. NAN 2 fra 6 måneder er nå en tilskuddsblanding som brukes som en del av et variert kosthold fra 6 måneder. Imidlertid kan man selvsagt fortsette å bruke NAN 2 for spedbarn fra 4 måneder så lenge den er tilgjengelig i butikkene.