World Economic Forum – Nestlé advarer mot vannmangel

To Press Releases listjan 26, 2012

Nestlés styreformann Peter Brabeck-Letmathe advarer om at mangel på vann i de kommende tiårene vil påvirke den globale kornproduksjonen slik at den reduseres med en tredjedel. Samtidig vil vannmangelen skape sosiale uroligheter og konkurranse mellom land for å få tilgang til vann. For å møte problemet slo Peter Brabeck-Letmathe et slag for at 2030 Water Resources Group bør oppgraderes.