Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Slik skal vi nå netto null

Globalt og i Norden. 
climate
Back to Press releases

Klimaendringer utgjør en enorm risiko for klodens fremtid –  óg fremtiden for mat. Samtidig er matproduksjon og forbruk en viktig kilde til klimagassutslipp. Som verdens ledende mat- og drikkevareselskap, vil Nestlé derfor halvere sine klimagassutslipp innen 2030 for å oppnå netto nullutslipp innen 2050. Det innebærer at vi drastisk vil redusere klimagassutslippene våre fra jord til bord. Nestlé vil samtidig kompensere for resterende utslipp med prosjekter som lagrer karbon i jord og trær. Totalt vil Nestlé investere over 30 milliarder kroner de neste fem årene for å akselerere klimaarbeidet. 

Overgangen til regenerativt jordbruk er en viktig byggestein i det nylig lanserte klimaveikartet vårt. Mer enn 2/3 av Nestlés utslipp kommer fra produksjonen av jordbruksvarene vi benytter. Selskapet kjøper direkte inn fra 500.000 gårder, og indirekte fra ytterligere 4,5 millioner gårder over hele verden. For å redusere utslipp fra landbruket vil Nestlé sammen med leverandørene våre endre måten mat blir produsert på. Intensiv, tradisjonell jordbruksspraksis vil bli byttet ut med regenerativt jordbruk – både til fordel for naturen óg for å sikre anstendige inntekter for bønder. 

For å snu den alarmerende trenden med jordforringelse, både trener og belønner Nestlé bønder som benytter mindre plantevernmidler og teknikker som permanent jorddekke, vekstskifte og redusert jordbearbeiding. Dette vil bidra til å binde mer karbon og vann i bakken og skape sunnere jordsmonn. I løpet av de neste fem årene vil Nestlé kjøpe inn 20% av våre viktigste ingredienser fra regenerativt jordbruk – og 50% innen 2030. 

Kakao og kaffe er to viktige ingredienser i den nordiske Nestlé-porteføljen. Vi skal sørge for at produksjon av disse ingrediensene ikke kan knyttes til avskoging, hvilket fører til økte karbonutslipp. Innen 2025 vil 100% av kakaoen og kaffen Nestlé benytter være bærekraftig kjøpt inn. For å oppnå dette, samarbeider Nestlé med bønder for å bekjempe avskoging og rulle en ambisiøs plan for skogplanting. Selskapet har forpliktet seg til å plante minst 20 millioner trær årlig frem mot 2030 i områdene der ingrediensene dyrkes. 

Nestlé vil også oppmuntre forbrukerne til å i større grad velge bærekraftige produkter – sunnere og mer klimavennlige. Selskapet har akselerert tilbudet av plantebaserte matvarer og drikkevarer. For eksempel har Hälsans Kök Sensational plantebasert Burger, som blir stadig mer populær i Norden, rundt 80% mindre karbonavtrykk enn en biffburger. Og apropos Hälsans Kök; sammen med Nespresso – en annen favoritt her oppe i nord – vil merket bli klimanøytralt innen 2022. Og flere merkevarer vil følge. 

Innen 2025 vil alle Nestlés 800 fabrikker, lagre og kontorer globalt benytte 100% fornybar elektrisitet. Selskapet har allerede redusert de totale klimagassutslippene fra fabrikkene i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika med 46% det siste tiåret. Ved fabrikken vår i Turku, Finland produserer vi allerede NaturNes-barnematen som selges i Norge med sertifisert fornybar elektrisitet og damp fra overflødig spon. 

Der det er mulig, flytter Nestlé transport av varer av veinettet til mer klimavennlige alternativer. Vi bruker i økende grad alternative drivstoff og elektriske lastebiler – som for det svenske kaffemerket Zoégas, som holder til i Helsingborg. Her i Norge er selskapet i gang med å erstatte vår nåværende bilpark med elektriske biler – med mål om å gå 100% elektrisk. 

Nestlé når ikke netto null innen 2050 uten å gjøre emballasjen vi benytter mer bærekraftig. For selskapet betyr dette å bruke mer resirkulert materiale, utvikle mer gjenbrukbar emballasje og redusere emballasjebruken. I Sverige investerer vi nå i et prosjekt sammen med resirkuleringsselskapet TMR som vil resultere i et nytt resirkuleringsanlegg for fleksibel plastemballasje. Her vil ny teknologi brukes til å skille laminatet, slik at plastemballasjen kan transformeres til nye materialer og produkter. På den danske øya Bornholm investerer vi også i resirkuleringsløsninger, for å støtte øyas ambisjon om å bli verdens første avfallsfrie samfunn.  

Samtidig ser vi på mulighetene for å kjøpe inn råvarer dyrket med regenerative jordbruksmetoder fra nordiske gårder – til vår lokale produksjon.  

Veikartet vårt for å løse utfordringene kloden og matbransjen står overfor er globalt – men implementeringen må skje lokalt. I Nestlé har vi sterk tro på lokalt engasjement og samarbeid. I mars 2020 vil vi invitere nordiske interessenter, spesialister og meningsbærere til et digitalt seminar og disksjon om hvordan næringsmiddelindustrien kan oppnå klimanøytralitet.