Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé i samfunnet

Nestlé i samfunnet
Nestlé er...
...verdens største mat- og drikkevareselskap. Vi har mer enn 2000 merkevarer – fra globale ikoner til lokale favoritter, og vi er til stede i 191 land verden over.
Virkeområdene våre bygger på selskapets visjon

 

Enkeltmennesker og familier, lokalsamfunn og kloden er tett knyttet sammen, og vårt arbeid i hvert av disse tre virkeområdene støttes av våre 42 forpliktelser. Disse forpliktelsene hjelper oss til å nå våre tre ambisjoner frem mot 2030, i tråd med FNs Bærekraftsmål.

Hvordan vi driver virksomheten


Med grunnlag i verdier bygget på respekt, jobber vi sammen med partnere for å skape felles verdier – å bidra til samfunnet óg skape langsiktig suksess for selskapet. Vi kaller dette Creating Shared Value, å skape felles verdier, og det gjennomsyrer alt vi gjør.