Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé i samfunnet

Where we make an impact

Virkeområdene våre bygger på selskapets visjon.

Enkeltmennesker og familier, lokalsamfunn og kloden er tett knyttet sammen, og vårt arbeid i hvert av disse tre virkeområdene støttes av våre 42 forpliktelser. Disse forpliktelsene hjelper oss til å nå våre tre ambisjoner frem mot 2030, i tråd med FNs Bærekraftsmål.

banner-all-sections.png


Enkeltmennesker & og familier

Hjelpe
50 millioner
barn til sunnere liv
Samfunnet

Bidra til å forbedre levekårene for
30 millioner
mennesker i samfunn direkte tilknyttet virksomheten vår.
Kloden

Strebe for
null
miljøpåvirkning i vår virksomhet

Hvordan vi driver virksomheten


Med grunnlag i verdier bygget på respekt, jobber vi sammen med partnere for å skape felles verdier – å bidra til samfunnet óg skape langsiktig suksess for selskapet. Vi kaller dette Creating Shared Value, å skape felles verdier, og det gjennomsyrer alt vi gjør.