Ernæring

Vi tror at framtiden for vår virksomhet ligger i å hjelpe mennesker med å velge et sunnere kosthold, enten problemet er mangel på vitaminer og mineraler - eller overvekt. Disse globale utfordringene påvirker Nestlés initiativer for bedre kostholdsløsninger for alle deler av samfunnet. 

Våre målsetninger

Vår ernæring, helse- og velværestrategi er basert på vurderingen om at bevissthet om ernæring og ønske om forbedret helse og velvære i stadig større grad vil drive forbrukernes valg. Ved å ta i bruk vitenskapelig baserte løsninger, forsøker vi å forbedre livskvalitet gjennom mat og kost, som bidrar til helse og velvære for forbrukerne. Herunder, de med særlige ernæringsmessige behov og lave inntekter. Dette gjør vi gjennom å tilby produkter med høyere næringsverdi til lavere priser. Vi sikter også på å skape større oppmerksomhet, kunnskap og forståelse om ernæring blant forbrukerne gjennom tydelig og ansvarlig kommunikasjon.

Våre handlinger

Vi investerer kontinuerlig i utvikling og forbedring av våre produkters ernæringsprofil i alle kategorier. Vi fortsetter med å redusere salt, transfettsyrer, mettet fett, og kunstige fargestoffer. Vi ønsker å tilføre mer næringsrike ingredienser og gunstige mikronæringsstoffer i våre produkter. Vi ønsker å veilede om passende porsjonsstørrelser og vil tilby næringsrike matvarer av høy kvalitet til en overkommelig og tilgjengelig pris for forbrukere med lav inntekt.

 

CSV sammendrag:

  • Verdier for Nestlé: Økt forståelse for ernæring og helse. Fruktbart samarbeid med ulike inntressegrupper. Informere om og fornye våre initiativ. Merkevaregjenkjennelse og økt lojalitet blant forbrukerne. Langsiktig vekst, markedsandeler og lønnsomhet
     
  • Verdier for samfunnet: Økt tilgang til matvarer av høy kvalitet. Matsikkerhet. Ansvarlig produksjon. Næringsrike matvarer. Økt kunnskap om helseproblematikk. Bedre forståelse for hvordan man kan bruke Nestlé produkter som en del av et variert og balansert kosthold