Vann

Vi tror vi står ovenfor en alvorlig vannkrise i de kommende årene, som vil kunne ha alvorlige konsekvenser for mattilgangen. Hele næringskjeden, fra jordbruk til produksjon og konsumpsjon, påvirker i stor grad vannkvalitet og tilgang på vann, klimaendringer, energibruk, økologisk mangfold, jord- og luftkvalitet. Samtidig er næringskjeden i stor grad avhengig av alle disse miljøressursene.

 

Våre mål

Vår ambisjon er å produsere smakfull mat og drikke som også etterlater seg lavest mulig miljøavtrykk. Derfor tilstreber vi å forbedre vår effektivitet og vårt miljøavtrykk. Vi tar i bruk et perspektiv med fokus på produkters livssyklus i sammenheng med hele verdikjeden når vi vurderer vår virksomhet sin innvirkning på miljøet. Dermed bidrar vi til en bedre framtid, der vi skaper felles verdi for både Nestlé og samfunnet.

Våre handlinger

Nestlé investerer store summer i miljøinitiativer og -programmer. Vi fortsetter å identifisere og implementere prosjekter for å redusere bruk av vann, ikke-fornybar energi og andre naturressurser, for å redusere utslipp av drivhusgasser(GHGs), eliminere utslipp og forbedre miljøstandarden på vår emballasje.

Våre resultater

Gjennom redusert energiforbruk og en overgang til fornybare energikilder, fortsetter vi å forbedre oss på områder som vannforbruk og CO2 utslipp.  I 2013 hadde vi redusert vannmengden det krevdes å produsere ett tonn med ferdig produkt med 33 prosent siden 2005. I løpet av 2015 er målet å heve tallet til 40 prosent. Videre er en av våre største prioriteringer å redusere emballasje til produktene våre.

CSV sammendrag:

  • Verdi for Nestlé: Kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner på miljø. Produktive fabrikker. Redusert risiko. Reduserte kostnader. Langsiktig tilgjengelighet av råvarer og vannressurser. Bærekraft. Lønnsom vekst.
    Verdi for samfunnet: Fokus på miljøstandarder. Høyere inntekter. Bedre levestandarder.