Sort by
Sort by

Hva er Nestlés svar på dokumentaren «Sjokoladekrigen»?

Vi mener at dokumentaren ikke viser et rettferdig bilde av vår innsats for å beskytte barn mot risikoen for barnearbeid. Barnearbeid er uakseptabelt, og vi er blant de aller første selskapene som har iverksatt meningsfulle tiltak for å løse de underliggende årsakene. Gjennom vårt arbeid har vi bidratt til å beskytte mer enn 150 000 barn. Vi bygger videre på denne innsatsen gjennom nylig lanserte tiltak for å forbedre levestandarden til kakaobønder og deres familier. En del av dette prosjektet er støtte i form av økonomiske insentiver til kakaodyrkende husholdninger, for å styrke spesielle aktiviteter som innskriving av barn i skolen. Vi er også i ferd med å endre innkjøpsprosessene våre slik at vi kan spore all kakao til produktene våre fra opprinnelse til fabrikk. Dette vil hjelpe oss med å oppnå større åpenhet i forsyningskjeden vår og vil styrke vår innsats for å motarbeide risiko for barnearbeid i kakaoproduksjonen. 

Hvordan jobber Nestlé med å takle risikoen for barnearbeid? 

En av hovedårsakene til barnearbeid er fattigdom, og Nestlé er et av de første selskapene som tar omfattende og helhetlige skritt for å ta tak i dette. Vi bygger videre på innsatsen gjennom et nylig lansert program – The Income Accelerator – som har som formål å forhindre barnearbeid ved å forbedre levestandarden til kakaobønder og familiene deres.  

Programmet bygger på økonomiske insentiver, der husholdningene (dvs. også kvinnene, og ikke bare mennene som tradisjonelt får utbetalt lønn) får utbetalt direkte kontantbeløp som belønner spesielle aktiviteter som har en positiv effekt på lokalsamfunnet, for eksempel når du melder barn inn i skolen eller når du planter skyggetrær. Gjennom kontantbeløpene vil kakaobøndene kunne skaffe seg en «levelønn» – det vil si en lønn de kan leve av.  

The Income Accelerator programmet er fremhevet i Chocolate Scorecard 2022 (en akademisk studie av bedrifters innsats for å transformere kakaoindustrien), som nylig har blitt publisert av The Chocolate Collective, og Nestlés innsats for å bekjempe barnearbeid er rangert som "industriledende" . 

Økt sporbarhet og transparens

 

Hva gjør Nestlé for å forbedre levestandarden til kakaoproduserende familier? 

Vår ambisjon med Inntektsakseleratorprogrammet er å forbedre levestandarden til kakaoproduserende familier. Vi vil investere mer enn 1 milliard sveitserfranc i prosjektet i løpet av de neste 8 årene. Programmet belønner bønder og deres familier, ikke bare for kvantiteten og kvaliteten på kakaobønnene deres, men også for positive tiltak som er bra for miljøet og lokalsamfunnet. Eksempler på praksis som Nestlé belønner inkluderer innskriving av barn i skolen eller i aktiviteter som styrker bøndenes motstandskraft mot konsekvensene av klimaendringer. Ved å engasjere bøndene i slik praksis, kan familiene oppnå ytterligere 500 sveitserfranc  per år, i de to første årene av programmets implementering. Les mer her.

Hvordan vil Nestlé skape en mer transparent kakaoverdikjede? (Sporbarhet) 

I tillegg til vår proaktive innsats for å øke inntektsgenereringen, er vi i ferd med å endre innkjøpsprosessene våre slik at vi kan spore kakaoen vår fra kakaobonde til fabrikk i løpet av de neste fem årene. Dette vil hjelpe oss med å oppnå større åpenhet og mer ansvarlighet i vår leverandørkjede, og vil styrke vår innsats for å effektivt møte utfordringene med barnearbeid i kakaoproduksjonen. 

Dette vil også hjelpe oss med å oppnå større transparens i vår leverandørkjede og vil gi oss full sporbarhet og sertifisert kakao på 100 % av sjokoladeproduktene våre i løpet av de neste 3 årene. Nesten 60 % av verdens kakao kommer fra Elfenbenskysten og Ghana, og vi fokuserer i stor grad på å etablere langsiktige samarbeid med kakaobøndene i vår leverandørkjede.