Et sunnere Norge

Som verdens ledende mat- og drikkevare selskap har Nestlé et stort ansvar. Vi ønsker å bidra til å gjøre det lettere for folk flest å ta sunne valg, og bruker store ressurser på innovasjon og renovasjon av eksisterende produkter.

Siden 2014 har Nestlé vært en del av «Helse- og omsorgsministerens næringslivsgruppe på matområdet» her i Norge. Næringslivsgruppen består av aktører fra matvarebransjen og næringslivet. Målet er å bli enige om konkrete tiltak som kan bedre kostholdet i befolkningen i tråd med kostanbefalingene til Helsedirektoratet og målene fra Verdens helseorganisasjon om reduksjon i salt, sukker og mettet fett.

I 2015 ble Nestlé Norge en del av Saltpartnerskapet, et samarbeid mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndigheter. Saltpartnerskapet har som målsetning å stimulere til at produsenter som oss reduserer innholdet av salt i matvarer og servert mat, samt å øke bevisstheten om at salt og helse i befolkningen. Videre er kompetanseheving, forskning og utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer, bedre merking og informasjon til forbrukere sentrale oppgaver. Flere av Nestlés produkter tilpasses i dag partnerskapets grenser for saltinnhold, og noen er allerede i mål.

I desember 2016 signerte Nestlé Norge en intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Avtalen gir en overordnet struktur til sunnhetsarbeidet i Norge, og har konkrete mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i mat og drikke. Den er signert av næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarebransjen og helse- og omsorgsministeren.