Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Er produktemballasjen deres gjenvinnbar?

Vi bruker monomateriale til våre forpakninger der det er mulig. Monomateriale kan eksempelvis være ren PE (polyetylen), papp og papir (esker til frokostprodukter), glass (brukt i Nescafé-beholdere), aluminium eller stål (beholdere til hermetikk) og PET (polyetylentereftalat), som alle er gjenvinnbare materialer. Vi bruker så langt det er mulig gjenbruksmaterialer, der hvor det er relevant og hvis det er miljømessige fordeler ved det. Materialet som blir brukt i vår produktemballasje har en avgjørende betydning med tanke på å redusere avfallsmengden, og samtidig bidrar det til et bærekraftig miljø. I 2015 reduserte vi vår bruk av emballasje med 58 284 tonn.