CSV hos Nestlé

Å skape felles verdier en grunnleggende del av vår forretningsvirksomhet, og for å skape langsiktige verdier for våre aksjonærer, må vi også skape verdier for samfunnet. Men vi kan ikke skape miljømessig bærekraft eller skape felles verdier for samfunnet og aksjonærene, om vi ikke respekterer våre forretningsprinsipper. Dette innebærer blant annet å overholde nasjonale regelverk og relevante konvensjoner, og å følge selskapets egne prinsipper, som ofte overgår våre lovmessige forpliktelser. Vi støtter for eksempel FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter (UDHR) som er grunnlaget for FNs Global Compact menneskerettighetsprinsipper. Nestlés CEO, Paul Bulcke signerte UN Global Compact, CEO Statement under 60-årsjubileet til UDHR.

 
Vi støtter FNs Global Compact fullt ut, og våre detaljerte forpliktelser til de grunnleggende konvensjonene i den internasjonale arbeiderorganisasjonen (ILO) finnes i Nestlés Forretningsprinsipper og relaterte policydokumenter. Vårt CARE program og interne revisorer sikrer at våre ansatte opptrer i henhold til våre Forretningsprinsipper og våre interne retningslinjer.

Utover dette baserer vi oss på bærekraftsprinsippet for å sikre at våre aktiviteter tar vare på miljøet for fremtidige generasjoner. I likhet med Brundtland kommisjonens definisjon, definerer Nestlé bærekraftig utvikling som ”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.”

 

Samtidig går CSV lenger enn bare å overholde lover og bærekraftig utvikling. Enhver virksomhet som tenker langsiktig og følger sunne foretningsprinsipper, skaper gjennom sine aktiviteter verdier for aksjonærene og for samfunnet. For eksempel skjer dette i form av å skape arbeidsplasser, bidra med skatt til offentlige tjenester, og gjennom å bidra til den økonomiske aktiviteten i samfunnet generelt.

Men CSV går et skritt lenger. En virksomhet må bevist identifisere fokusområder, hvor: a) aksjonærenes og samfunnets interesser møtes, og b), hvor verdiskaping kan optimeres til fordel for begge parter. Vi investerer ressurser både i form av talent og kapital på de områder hvor potensialet for felles verdiskapning er størst, og søker aktivt samarbeid med relevante interessegrupper i samfunnet.

I Nestlé har vi analysert verdikjeden og besluttet at områder med størst potensial for felles verdioptimalisering i samfunnet er vann, ernæring og landsbyutvikling. Disse tre områdene er sentrale i vår forretningsstrategi, og er avgjørende for velferden for mennesker i de land hvor vi har virksomhet.