Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kvalitet og sikkerhet


 

Kvalitetsforsikring og produktsikkerhet er ett av Nestlés ti forretningsprinsipper, som ligger til grunn for alt vi gjør.

Våre handlinger og rutiner som sikrer kvalitet og sikkerhet styres av selskapets kvalitetsstrategi, som beskriver vår forpliktelse til å:

  • Bygge tillitt gjennom å tilby produkter og tjenester som matcher forbrukernes forventninger og ønsker.
  • Følge alle interne og eksterne regler for matsikkerhet og kvalitet.
  • Opprette en innstilling om at én feil er én for mye i hele organisasjonen.
  • Sørge for at kvalitetsbegrepet gjennomsyrer hele organisasjonen.