Sort by
Sort by

Kvalitet og sikkerhet

Kvalitet og sikkerhet

Kvalitetsforsikring og produktsikkerhet er ett av Nestlés ti forretningsprinsipper, som ligger til grunn for alt vi gjør.

Våre handlinger og rutiner som sikrer kvalitet og sikkerhet styres av selskapets kvalitetsstrategi, som beskriver vår forpliktelse til å:

Bygge tillitt gjennom produkter som møter forbrukernes forventinger.
Følge alle interne og eksterne regler for matsikkerhet og kvalitet.
Opprette en innstilling om at én feil er én for mye i hele organisasjonen.
Sørge for at kvalitetsbegrepet gjennomsyrer hele organisasjonen.