Sort by
Sort by

Ansvarlige verdikjeder

Ansvarlige verdikjeder

Visste du at Nestlé jobber med nesten 165.000 direkte leverandører og 695.000 individuelle bønder verden over?

Vi er svært opptatt av ansvarlighet i hele verdikjeden tilproduktene våre, og jobber for at innkjøp av varer og tjenester og forholdet til våre leverandører skal gi både dem og oss et konkurransefortrinn.

Nestlé Supplier Code

Våre krav og retningslinjer for leverandører, Nestlé Supplier Code, og det tilhørende Appendikset stiller minimumskrav som leverandørene våre, deres ansatte, agenter og underleverandører må respektere og følge til enhver tid. Dette ligger til grunn for alle våre innkjøp,kontrakter og andre kommersielle samarbeid.

På Nestle.com kan du lese mer om vår forpliktelse til ansvarlighet i verdikjeden