Sort by
Sort by

Forskning og Utvikling

Forskning og Utvikling

Forskning og Utvikling (FOU) er viktige konkurransefortrinn for Nestlé. Uten FOU hadde ikke Nestlé kunnet bli matindustriens leder innen ernæring, helse og velvære.

Med 34 forsknings-, utviklings- og teknologisentre over hele verden har Nestlé et større forskningsnettverk enn noe annet næringsmiddelselskap. Nestlés teknologisentre sysselsetter til sammen over 5000 personer.

Nestlé styrker og sin satsing på FOU ved å inngå Innovasjon Partnerskap med samarbeidspartnere på hvert trinn i produktutviklingsfasen – fra samarbeid med oppstartsbedrifter og bioteknologibedrifter i startfasen, til partnerskap med hovedleverandører i sluttfasen.

Ved hjelp av våre samlede FOU ressurser kan vi tilby trygg mat av høy kvalitet til alle våre forbrukere verden over – enten det gjelder ernæring, helse, velvære, smak, tekstur eller bekvemmelighet. Sikkerhet i alle ledd er vårt viktigste fokusområde.

FOU er også viktig for å sikre at produksjonen av våre produkter er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Nestlé har mulighet til å lansere nye produkter i land over hele verden på en enkel og effektiv måte, ettersom lokale regelverksavdelinger er involvert i alle FOU aktiviteter fra begynnelse til slutt.
Nestlés forskere har en viktig rolle ved å sikre at våre produkter står for helse og velvære.
Nestlés ernæringsfysiologer verden over jobber for at all kommunikasjon på pakninger og ellers er vitenskapelig pålitelig og relevant i det lokale markedet.

Utviklingen av mat kommer i større grad å drives av vitenskap i tillegg til fokus på sunn ernæring. Våre forskere forsøker å se inn i denne fremtiden. Nestlés FOU ser ernærings- og matvitenskap på to måter:

-    Fra forbrukerbehov til forskningsprioriteringer.
-    Å delta i ny vitenskap som kommer forbrukerne til gode

Nestlés visjon er langsiktig.