Sort by
Sort by

Vi øker livskvalitet og bidrar til en sunnere fremtid

Enkeltmennesker og familier, lokalsamfunn og kloden er tett knyttet sammen, og vårt arbeid i hvert av disse tre virkeområdene støttes av våre 36 forpliktelser. Disse forpliktelsene hjelper oss til å nå våre tre ambisjoner frem mot 2030, i tråd med FNs Bærekraftsmål.

Hvor vi gjør en forskjell

Hver dag berører Nestlé milliarder av menneskers liv: Fra bøndene som dyrker råvarene i produktene våre og familiene som spiser og drikker dem, til lokalsamfunnene der vi bor og jobber, til naturen vi alle er avhengig av. Styrt av verdiene våre, bygget på respekt, jobber vi  sammen med partnere og interessenter for å skape felles verdier og bidra til samfunnet samtidig som vi sikrer langsiktig suksess. Vi kaller dette Creating Shared Value, og integrerer det i alt vi gjør for innfri våre ambisjoner og forpliktelser.

Fokusområdene våre

Fokusområdene er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Enkeltmennesker og familier, lokalsamfunn og kloden henger sammen, og innsatsen vår innen hvert av disse områdene underbygges av våre 36 forpliktelser. Du kan lese mer om disse her. Forpliktelsene vil på sikt gjøre oss i stand til å innfri ambisjonene våre for 2030 i overensstemmelse med tidsplanen for FNs Sustainable Development Goals (SDGs).

Hvordan vi gjør forretninger

I Nestlé har vi iverksatt mange tiltak for at nå ambisjonene våre for 2030. Under kan du lese om tiltakene våre innen de tre fokusområdene.