Sort by
Sort by

Eliminere avskoging

Eliminere avskoging
Av Emily Kunen Global leder for ansvarlige innkjøp av palmeolje og sjømat i Nestlé

Skogen er en kilde til liv. Den dekker 30 prosent av jordens overflate, og spiller en viktig rolle for økosystemet, som karbonsluk og som en kilde til biomangfold. Milliarder av mennesker er avhengige av skogen – og særlig sårbare bønder, som gjerne lever av å forvalte den.

Estimater fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) viser at rundt 7,3 millioner hektar skog går tapt hvert år. Hogst og rasering av skog bidrar til at raser utryddes, effekten av klimaendringene styrkes og mennesker mister levebrødet sitt – og økosystemet som gir oss mat er alvorlig truet.

Vi må stoppe avskogingen, og det haster.

Fremskritt

I 2010 forpliktet Nestlé seg til å eliminere avskoging fra verdikjeden vår innen 2020. Siden har vi jobbet på tvers av hele verdikjeden for å gjøre dette en til en realitet. Vi har samtidig inkludert krav om torv og arbeidsforhold i våre Retningslinjer for ansvarlige innkjøp, og kartlagt verdikjedene for å identifisere produkters opprinnelse og om de bidrar til avskoging.

Til tross for store fremskritt, står vi fortsatt overfor utfordringer, og vi vil ikke være i stand til å løse dem selv. Derfor sluttet vi oss i forrige uke til styringsgruppen til High Carbon Stock Approach.

Fra og med februar 2018, var 63 prosent av verdikjeden vår verifisert som avskogingsfri for de fem råvarekategoriene som utgjør den største trusselen mot skogen. Vi fortsetter å gjøre fremskritt gjennom grundig arbeid, å støtte bevaringsinitiativer og tett samarbeid med småbønder.

I september annonserte vi at vi innen utgangen av året vil vi overvåke 100 prosent av verdikjeden til palmeoljen vi kjøper inn ved hjelp av satelitteknologi. Satsingen skal utvides til blekk og papir i 2019, og så soya.

Målet er å jobbe seg gjennom hele verdikjeden for å drive frem ny praksis og eliminere avskoging. Samtidig vil vi kutte ut selskaper som ikke følger retningslinjene våre eller viser seg villige til endring.

Fortsatt utfordringer

For hvert steg på reisen mot avskogingsfrie verdikjeder møter vi nye utfordringer. Nå som vi nærmer oss 2020, står vi overfor store dilemmaer.

En av de største utfordringene vi møtte i 2010 var mangelen på en felles enighet om hvordan å definere skog og avskoging. Det er her High Carbon Stock Approach (HCSA) kommer inn i bildet. Ved å bygge videre på et rammeverk utviklet av Greenpeace, The Forest Trust (TFT) og Golden Agri Resources, definerer man skog som må beskyttes, og landområder med lav karbonbinding og lite biomangfold, som kan utvikles bærekraftig.

Tilnærmingen både åpner for økonomisk utvikling, og beskytter lokale rettigheter, bruk av landområder og folks levebrød ved å integrere prosedyrer for informert forhåndssamtykkegitt på fritt grunnlag (FPIC - free, prior and informed consent). Nestlé var blant de første selskapene til å innføre krav om forbud mot konvertering av skog med høy karbonbindinging i retningslinjene våre for ansvarlig innkjøp. Dette har vært avgjørende i implementeringsfasen av forpliktelsen om å ikke bidra til avskoging.

Også andre utfordringer gjenstår. Én er i hvilken grad vi skal fokusere på målet vårt om å fjerne avskoging fra egen verdikjede, i motsetning til en bredere innsats for å eliminere avskoging globalt. En annen er å anerkjenne at å stoppe avskoging ikke bare handler om felling av skog, men også sosiale problemer – fra menneskerettigheter til utvikling av lokalsamfunn der palmeoljeproduksjon er viktig, og hvor 40 prosent av bøndene er små og selvstendige.

Å kutte ut småbønder og sårbare lokalsamfunn – for å løse problemene med avskoging enklere og raskere i verdikjeden vår, ville ikke bare rammet levebrødet til tusenvis av mennesker, men også økt presset på skogen.

Ved å jobbe med programmer som Rurality er vi tett på småbøndene som leverer til oss, og støtter dem på veien mot en mer robust og ansvarlig produksjon.

Viktig med global enighet

Gitt mangelen på global enighet om hva som er det beste svaret på disse utfordringene, ser vi et klart behov for nye måter å tenke på, og en ny plattform for felles enighet mellom sivilsamfunnet, produsenter, brukere og andre. Det var derfor vi ble med styringsgruppen til HCSA, som løser disse problemene direkte.

Ambisjonen vår er å bidra til å gjøre HCSAs tilnærming til normen innen bevaring av skog. Det vil vi gjøre ved å tilføre erfaring fra arbeidet med småbønder i varierte og komplekse verdikjeder, og anvende verktøy og teknologi vi alle trenger – for å sørge for at avskoging blir historie.