Sort by
Sort by

Hvorfor har prisen på kaffe økt så mye?

Hvorfor har prisen på kaffe økt så mye?
Nestlés eksperter snakker om driverne bak de høye kaffeprisene, hvordan det påvirker oss alle - og hva vi må gjøre for å bekjempe klimaendringene for å sikre trygg tilgang til mat og drikke.

Du har kanskje allerede lest om det i lokalavisen din eller på nettet; i sommer nådde de globale kaffeprisene sine høyeste nivåer på seks år.

Brasil er verdens beste kaffeproduserende land, og Arabica er den mest populære kaffebønnen. Bønnen representerer omtrent 60% av den globale kaffeproduksjonen. Det er helt normalt at Arabica-avlingen i Brasil svinger mellom ett sterkere år etterfulgt av et svakere år. 2020 var et veldig sterkt år, så at 2021 skulle bli et svakere år er normalt. Men fallet har vært mye mer alvorlig enn forventet.

- Hovedårsaken er at Brasil har blitt rammet av to værsjokk i år. Det var tørt i en lang periode, så jorden er "dehydrert". Tørken ble etterfulgt av to alvorlige tilfeller av frost i løpet av den samme uken, og vi har fremdeles ikke fulle oversikt over effekten av dette. Den kraftige prisøkningen på nesten 30% i løpet av ti dager ble utløst av spekulasjoner og det faktum at det unormale været i Brasil vil føre til et underskudd i tilgangen på kaffe i årene som kommer. Når tilbudet er lavt, stiger prisene, og prisene på Arabica-bønner har nå steget rundt 50% de siste 12 månedene, forklarer Minette Rosen, spesialist på råkaffe og innkjøper i Nestlé.

Agronomer og jordbruksforskere gjennomfører for tiden med feltundersøkelser over hele Brasil, men det er fortsatt uklart hvor stor skaden på avlingene er. Noen kilder forventer kritiske forsyningsproblemer fra Brasils kafferegioner de neste 3-4 årene.

Og samtidig som kaffeprisen stiger, øker også prisene på både emballasje og transport.

- Vi kan sikre oss mot noen kostnadsøkninger, som for eksempel stigende kaffepriser, gjennom hedging. Men vi kan ikke unngå de stigende kostnadene for blant annet transport, sa Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé, under en investorkonferanse i sommer.

Hedging er en strategisk bruk av finansielle instrumenter eller markedsstrategier for å sikre seg mot risikoen for ugunstige prissvingninger.

Schneider sa at Nestlé må gjennomfør prisøkninger nå i andre halvår for å veie opp for råvarekostnadene.

Coffee

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel var utvetydig: Mennesker er ansvarlige for klimaendringene i atmosfæren, havene og på land. Økende globale temperaturer har resultert i stadig mer ekstremvær, som påvirker store deler av kloden gjennom hetebølger, tørke, flom og tropiske sykloner.

Klimaendringene er en av samfunnets største utfordringer. Det er også en av de største risikoene for fremtiden for Nestlés leverandører, partnere og vår egen virksomhet. Nestlé har forpliktet seg til å halvere klimagassutslippene våre innen 2030 og å oppnå netto null innen 2050
Ulla Luhtasela, Bærekraftsansvarlig i Nestlé Nordics.

Nestlé gjennomgår for tiden ikke bare vår egen virksomhet, men også alle produktene våre for å se hvordan vi kan gjøre dem bedre for planeten.

- Ettersom de fleste utslippene våre skjer utenfor våre fire egne vegger, må vi ut i felten for å samarbeide med leverandørene våre og hjelpe dem med å forbedre produksjonsprosessene. Sentrale aktiviteter inkluderer å jobbe med bønder, leverandører og lokalsamfunn for å finne metoder som beskytter økosystemer, reduserer utslipp og bedrer livssituasjonen deres. Vi vil også søke å fjerne karbon fra atmosfæren ved å bruke naturens egne løsninger som skogbruk, jordforvaltning og restaurering av torv og skog for å binde drivhusgasser i jorda, sier Luhtasela.

Og som en stor innkjøper av råkaffe og en av Nestlés største merkevarer, har Nescafé en viktig rolle å spille når det gjelder å takle sektorens bærekraftsutfordringer. I 2010 lanserte Nestlé The Nescafé Plan, et bærekraftsprogram som tar sikte på å gjøre dyrking og produksjon av kaffe til Nescafé -produktene mer bærekraftig, samtidig som bøndenes liv og den økonomiske utviklingen i lokalsamfunnene bedres.

- Et nytt og enda bedre bærekraftsveikart for Nescafé vil bli publisert i løpet av året. Sentrale mål inkluderer å oppnå 100% ansvarlige kaffeforsyninger innen utløpet av 2025 og hjelpe bønder med å øke inntektene. Aktivitetene inkluderer forbedring av jordbrukseffektivitet, slik at bøndene kan selge sin bærekraftige kaffe til en bedre pris. Programmet vil også bidra til bedre sosiale forhold i og rundt kaffeplantasjer, med fokus på arbeidstakerrettigheter, barnevern, ungdom og myndiggjøring av kvinner, sier Minette Rosen.