Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vår misjon

Nestlés misjon er å øke livskvalitet og bidra til en sunnere fremtid. Vi ønsker å hjelpe til å skape en bedre og sunnere verden. Vi ønsker også å inspirere mennesker til å leve sunnere liv. Slik bidrar vi både til samfunnet óg skaper langsiktig suksess for selskapet.

Våre ambisjoner

Vi har definert tre overordnede ambisjoner frem mot 2030, som gir retning til arbeidet vårt og støtter opp om FNs Bærekraftsmål.

Find out more about our efforts in these areas in Nestlé in society.

Enkeltmennesker & og familier

Hjelpe
50 millioner
barn til sunnere liv
Samfunnet

Bidra til å forbedre levekårene for
30 millioner
mennesker i samfunn direkte tilknyttet virksomheten vår.
Kloden

Strebe for
null
miljøpåvirkning i vår virksomhet