Sort by
Sort by

Samfunnsoppdraget vårt​

Å gripe mulighetene og kraften i mat for å øke livskvalitet for alle, i dag for frem kommende generasjoner. Det er samfunnsoppdraget vårt. ​ Vi er the Good food, Good life company. Vi tror på kraften som ligger i mat for å øke livskvalitet. God mat gir næring og glede. Det gir barn en sunn oppvekst, livlige dyr og en verdig alderdom – mat gir oss muligheten til å få maksimalt ut av livet. God mat er samlende. God mat respekterer også kloden og tar vare på ressursene våre for kommende generasjoner. ​ I Nestlé er vi stadig søkende og flytter grenser for hva som er mulig med mat, drikkevarer og helsefremmende ernæring for å øke livskvalitet og bidra til en sunnere fremtid. Vi bruker energien og ressursene våre der hvor kraften i mat kan gjøre en forskjell på livene til mennesker og husdyr, beskytte og styrke miljøet og generere verdi for aksjonærene våre. ​

Merkevarene våre​

Vi har mer enn 2000 merkevarer, fra globale ikoner til lokale favoritter, og er til stede i 187 land verden over. Les mer om våre nordiske merkevarer HER ( link to merkevarer) ​

Ambisjonene våre​

Vi har definert tre overordnede ambisjoner for 2030, som gir retning til arbeidet vårt og støtter opp om FNs Bærekraftsmål. ​ Les mer om innsatsen vår innen disse områdene i Our impact.​

Enkeltmennesker & og familier

Hjelpe
50 millioner
barn til sunnere liv
Samfunnet

Bidra til å forbedre levekårene for
30 millioner
mennesker i samfunn direkte tilknyttet virksomheten vår.
Kloden

Strebe for
null
miljøpåvirkning i vår virksomhet