Sort by
Sort by

Våre Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er selve hjertet i selskapet vårt. De reflekterer en grunntanke om rettferdighet, ærlighet og omtanke for enkeltmennesker og familier, samfunn og kloden. ​ Helt siden Henri Nestlé først utviklet sin suksessrike barnegrøt «Farine Lactée», har vi bygget selskapet på en overbevisning om at for å oppnå langsiktig suksess, må vi ikke bare følge gjeldende lover og regler – vi må også sikre at valgene vi tar er bærekraftige og skaper verdi for samfunnet.

​De interne reglene våre krever ikke bare at vi følger lovverket, de gir også retning der hvor lovene er mangelfulle eller ikke-eksisterende. Å ta riktige valg handler om mer enn å følge en sjekkliste. Det krever håndfaste prinsipper som gjelder for hele organisasjonen, og gir klare anbefalinger til alle ansatte. ​

Verdiene våre

 

Selv om våre Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godt etablert, de er under stadig utvikling for å møte kravene til en verden i endring. For eksempel integrerte vi alle de ti prinsippene til FNs Global Compact like etter de ble lansert, og prinsippene er i dag i ferd med å bli implementert. ​

Vi er dedikert til å følge våre Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i alle land, og ta hensyn til lokale lover, kultur og religion. ​ ​ Last ned dokumentet her Nestlé Corporate Business Principles (English - pdf, 4Mb).


 

Åpenhetsloven