Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestle norge

Nestlés Forretningsprinsipper

Nestlés Forretningsprinsipper danner grunnlaget for vår bedriftskultur som har utviklet seg siden 1866.

I tråd med selskapets opprinnelige filosofi, da Henri Nestlé utviklet den første maten for spedbarn, har vi fortsatt virksomheten med en sterk tro på at langsiktig suksess krever at man ikke bare skaper verdier for aksjonærene, men også for samfunnet rundt. Det er dette vi kaller å skape felles verdier, Creating Shared Value (CSV).

En selvfølgelig grunnmur for alt vi i Nestlé gjør er å følge gjeldende lover og regler, samt at vi sikrer at våre aktiviteter er bærekraftige. På toppen av dette ønsker vi å skape en merverdi i form av felles verdier for samfunnene vi er tilstede i og generelt.

Våre forretningsprinsipper vil alltid utvikle og tilpasse seg en verden i endring - men grunnverdiene våre; rettferdighet, ærlighet og omtanke for mennesker, forblir uforandret.

Nestlé har forpliktet seg til å implementere forretningsprinsippene i alle land, og tar hensyn til lokal lovgivning, kultur og religiøs praksis.

Les mer på Nestle.com

Nestlés Forretningsprinsipper

Nestlé Nordic Management Policy