Sort by
Sort by

Strategi

Strategi

Nestlés ambisjon er å være verdens ledende Ernæring-, Helse- og Velværeselskap, og enestående i bransjen hva gjelder både finansielle resultater og tillitt.

I 150 år har vi hjulpet generasjoner med mennesker og dyr til å leve sunne og lykkelige liv, gjennom å tilby innovative, forskningsbaserte produkter og tjenester som forbedrer livskvaliteten – overalt, hver dag.Vår suksess skyldes en evne til å forutse fremtidige trender og løpende tilpasse oss nye muligheter.

Nestlés strategidokument fungerer som vårt kompass, og sikrer at vi tar valgene som vil sikre at vi når våre mål. Dokumentet viser egenskapene vi behøver for å levere og opprettholde et konkurransefortrinn.

Denne langsiktigheten er basert på et solid rammeverk med forretningsprinsipper og verdier med grunnlag i respekt: Respekt for mennesker,respekt for miljøet og respekt for verden vi lever i. Gjennom å følge disse, er målet å møte behovene både til mennesker og dyr i dag og i fremtiden.

For å lese mer om vår strategi, besøk nestle.com.