Sort by
Sort by

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en menneskerettighetslov for næringslivet. Lovkravet kom som et resultat av strengere krav til åpenhet i næringslivet, og økte forventninger til at virksomheter opptrer med økt ansvarlighet i sine verdikjeder. Loven ble vedtatt i Stortinget i 2021, og trådte i kraft i 1.juli 2022. 

Formålet med åpenhetsloven er todelt:

  • Å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og hos virksomhetens forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.
  • Å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lovkravet skal bidra til at norske virksomheter arbeider aktivt med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Virksomhetene har en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med påfølgende redegjørelse, og denne rapporten skal så offentliggjøres. 

Klikk på denne lenken for å lese ‘Redegjørelse etter Åpenhetsloven - Nestle Norge’.