Sort by
Sort by

Hvor flink er du til å resirkulere?

Hvor flink er du til å resirkulere?
Fra havets dyp og ut i ørkenen – kloden er avhengig av at vi reduserer avfall, gjenbruker og resirkulerer. Målet må være at all emballasje er resikulerbar eller gjenbrukbar, og at søppelet vi skaper ikke kastes, men brukes til noe nytt.

Plastavfall er den største bærekraftsutfordringen verden står overfor i dag Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé

Det ble ikke sagt av en miljøaktivist, men Nestlés konsernsjef Mark Schneider da han la frem selskapet strategi for å gjøre emballasje, også plastemballasje, mer bærekraftig.

Nestlés ambisjon er at 100% av emballasjen vår skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025.

 

Opp mot 12,7 millioner tonn plast ender i havet og elver hvert år. Og selv om plastemballasje bidrar til å holde maten trygg og fersk, kan vi likevel gjøre mye for å bruke mindre, at plasten som benyttes kan resirkuleres og at infrastruktur for resirkulering er tilgjengelig i alle land.

Fremtidens emballasje

Xavier Caro jobber med å utvikle nye materialer til emballasje ved Nestlés produktteknologisenter i Tyskland. Han har dedikert karrieren sin til å lagre mer miljøvennlig emballasje.

 

Første steg er å spørre seg om emballasjen egentlig er nødvendig. Er svaret ja, ser Xavier på mulighetene for gjenbruk og/eller resirkulering. En suppepakke består for eksempel av tre lag, og i laboratoriet plukker han dem fra hva hverandre, og vurderer behovet for hvert enkelt.

Dessverre er det umulig å kutte ut all emballasje. Den bidrar til å beskytte maten fra skader og uhumskheter under transport. På emballasjen trykker vi også viktig informasjon om hva maten innholder.

Ny teknologi og innovasjon gir et bredere og mer miljøvennlig utvalg av emballasjematerialer. Hver gang en ny prototype utvikles, tester vi brukervennligheten. Men om det nye materialet har verre effekt på miljøet enn originalen, blir det ikke brukt. Da må Xavier tilbake til tegnebordet og finne et bedre alternativ.

Transformerer plastøkonomien

Å utvikle ny, miljøvennlig og resirkulerbar emballasje er bare én av Xaviers utfordringer.

“Det holder ikke å designe en resirkulerbar forpakning,” sier han. “Det er også viktig å vite hvordan forpakningen samles inn og resirkuleres.”

I Europa er det relativt enkelt, forklarer han, da det fins etablerte resirkuleringssystemer. Men i mindre utviklede land, må selskapene jobbe med lokale partnere for å sikre at resirkulering virkelig skjer – og ikke bare er en mulighet.

Porsjonsforpakninger gir mye plastavfall. Det er en utfordring selskaper som Nestlé jobber for å løse. Selskapet er deltaker i initiativet The New Plastic Economy, som gir råd til land som Indonesia og Filippinene, hvor marint avfall er et betydelig problem.

Initiativet ledes av Ellen MacArthur Foundation, og skal tenke nytt rundt plastens fremtid, ved å benytte prinsippene fra sirkulær økonomi. Målet er å skape en ny fremtid for plast, og vi begynner med emballasje.

Over alt tar mennesker som Nestlés Xavier Caro utfordringen. De jobber for å sikre at maten vår er pakket på en forsvarlig måte, uten at naturen eller dyrene som lever i den skades av plastavfall. Innen 2025, vil Nestlés forpliktelse om 100% resirkulerbar og gjenbrukbar emballasje gi et betydelig bidrag til denne målsettingen.