Sort by
Sort by

Varsle oss om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Nestlés forretningsprinsipper gjenspeiler Selskapets dedikasjon til å følge gjeldende lover og regler i alle aktiviteter og deler av virksomheten. Prinsippene er klare handlingsregler som sikrer at Selskapet drives i samsvar med denne filosofien. Du kan hjelpe oss med å nå dette målet. Rapporteringssystemet "Speak Up", gir deg og eksterne interessenter en egen kommunikasjonskanal til å rapportere potensielle brudd på våre forretningsprinsipper.

VIKTIG: Bekymringer knyttet til produkter eller tjenester skal rapporteres gjennom Kontakt oss-skjemaet eller ved å ringe forbrukerkontakten vår.

 

Hvordan varsle?

 1. "Speak Up", rapporteringssytstemet vårt, er tilgjengelig døgnet rundt, hele året.
 2. Du kan benytte et digitalt skjema eller ringe et gratisnummer, hvor du kan legge igjen en beskjed. For begge alternativer, besøk denne hjemmesiden
 3. Uavhengig av hvilken metode du benytter, vil du få tildelt et saksnummer. Notér deg nummer og oppbevar det.
 4. Dette saksnummeret er din personlige nøkkel til rapporteringssystemet og til rapporten din. Det kan også benyttes til å spore utviklingen i saken og tilegne seg ekstra informasjon. Du vil bli spurt om å plotte inn nummeret hver gang du går inn på systemet.
 5. Vi tar alle bekymringsmeldinger alvorlig, og vil alltid ta de nødvendige grepene. Vi holder deg informert om utviklingen i saken.
 6. Du kan når som helst gå inn på hjemmesiden og spore utviklingen i saken, ved å logge deg på med saksnummeret.
 7. Vi er dedikert til å forbedre rapporteringssystemet og forbeholder oss retten til å gjøre endringer i fremtiden.

Rapporter som inneholder mislighold som angår påstander om en av de 11 sensitive kategoriene, vil bli eskalert til Group Chief Compliance Officer og til den lokale Zone Head of Legal and Compliance.

 • Maktmisbruk og/eller mobbing
 • Antitrust og fair dealing
 • Bestikkelse og korrupsjon
 • Konfidensiell informasjon, personvernerklæring (personvern av data, forretningshemmeligheter, intellektuell eiendomsrett)
 • Diskriminering og vold
 • Hovedstyremedlemmer/toppledere i Sveits
 • Svindel (urettmessig tilegning eller mislighold i regnskap/regnskap)
 • Menneskerettigheter (barnearbeid, tvangsarbeid og moderne slaveri)
 • Medlemmer av lederkomiteen
 • Manglende overholdelse av WHO-koden (internasjonal markedsføringskode for morsmelksubstitutter)
 • Seksuell trakasering