Sort by
Sort by

Vi bygger videre på Creating Shared Value

Creating Shared Value – å skape felles verdier – vil også fremover styre hvordan vi driver Nestlé. Selskapets helse er tett knyttet sammen med samfunnets helse og robusthet; det er derfor misjonen vår er å øke livskvalitet og bidra til en sunnere fremtid.

Våre innsatsområder bygger på selskapets misjon. Enkeltmennesker og familier, lokalsamfunn og kloden henger sammen, og våre initiativer innen hvert av disse områdene underbygges av de 42 forpliktelsene selskapet har inngått. Disse forpliktelsene gjør at vi er i stand til å nå våre overordnede ambisjoner innen 2030 – i tråd med FNs bærekraftsmål.

Misjonen og tidsplanen vi har satt for oss selv gjør at vi kan ta Creating Shared Value (CSV) et skritt videre. Vi lever fortsatt etter filosofien om at langsiktig suksess kommer av å skape verdier både for aksjonærene våre og samfunnet. Vi skal skape verdier ved å legge til rette for sunnere og bedre liv for enkeltmennesker og familier, å bidra til å utvikle robuste lokalsamfunn, og sist men ikke minst, forvalte klodens ressurser for fremtidige generasjoner – særlig med fokus på vann.

Når vi nå beveger oss inn i en ny fase av selskapets historie, fortsetter vi å videreutvikle og styrke CSV som en måte å drive selskapet på.

 

Vi bidrar til den globale agendaen

Strategien for CSV-arbeidet vårt bygger på FNs Bærekraftsmål (SDG) frem mot 2030. Næringslivet fikk muligheten til å være med og utforme disse målene, og vi har også et ansvar for at vi sammen skal nå dem.

 

Bærekraftsmålene er en integrert del av vår tilnærming til CSV, og vi har identifisert der hvor vi kan bidra mest og best. Blant annet har vi kartlagt vårt behov for råvarer og materialer fremover, for å vite hvor vi bør rette fokus.

 

Drevet av misjonen vår, å øke livskvalitet og bidra til en sunnere fremtid, har vi definert tre overordnede ambisjoner som hjelper oss i arbeid mot å oppfylle forpliktelsene våre og støtte opp om Bærekraftsmålene. Disse ambisjonene er:

 

  • Legge til rette for sunnere og bedre liv; dette inkluderer å hjelpe 50 millioner barn til sunnere liv;
  • Bidra til å utvikle levedyktige og robuste samfunn; dette inkluderer å bidra til å styrke levebrødet for 30 millioner mennesker i samfunn direkte knyttet til virksomheten vår; og
  • Forvalte ressurser for fremtidige generasjoner: dette inkluderer å eliminere miljøavtrykket for virksomheten vår Disse ambisjonene følger av en erkjennelse av at «alt henger sammen med alt». Vi bruker størrelsen og innflytelsen vår til å nå ambisjonene, men vi må alle jobbe sammen for å forme den fremtiden vi ønsker oss.