Sort by
Sort by

Frivillig tilbakekalling av et begrenset antall NAN EXPERTPRO HA 1

NAN
Back to Press releases

Den frivillige tilbakekalling gjelder 90 forbrukerenheter som er solgt til apotek inkl. online apotek. 


Sunnhet og sikkerhet for våre forbrukere er vår høyeste prioritet.


Grunnet våre strenge prosedyrer for produktkvalitet og sikkerhet tilbakekaller vi et begrenset antall produkter med morsmelkerstatning grunnet potensiell forekomst av Cronobacter sakazakii.
Produktet det gjelder er: NAN EXPERTPRO HA 1 (artikkelnr. 12468459) med batchnummer 33120742C1 og best før dato 11.2025.
Batchnummer og best før dato finnes i bunnen på boksen. Ingen andre produkter eller produktbatcher er berørt av dette.
Produktene er distribuert i en begrenset periode 07.12.2023-12.12.2023 og gjelder 90 forbrukerenheter som er solgt til apotek inkl. online apotek.

Kunder og offentlige myndigheter er informeret og de relevante prosesser iverksatt for en tilbakekalling.
Det er viktig å understreke at det ikke er funnet Cronobacter sakazakii i produkter som er distribuert for salg, og det er heller ikke rapportert om noen hendelser med sykdom i forbindelse med inntak av produktet. Cronobacter sakazakii finnes vanligvis i miljøet og forårsaker generelt ikke alvorlig sykdom hos friske individer. Ved mistanke om sykdom eller ubehag etter inntak av nevnte produkt, anbefaler vi å konsultere lege og forklare årsaken til henvendelsen.


Tilbakekalling gjøres som et forsiktighetshensyn som et ledd i vår strenge prosedyre for produktkvalitet og sikkerhet. 
Ingen andre produkter er påvirket. 


Kontaktinformation:
Forbruker: Vennligst kontakt Forbrukerkontakt på Nestlés’ tlf: 800 80 730 eller [email protected]
Kunder: Vennligst kontakt [email protected]
Media: Vennligst kontakt Mikael Lindgren, +46 76 879 8513, [email protected]