Nestlés 9 måneders resultat: 6,1% organisk vekst – følger årsbudsjettet

To Press Releases listVevey,okt 17, 2012

Salget økte med 11% til 67,6 milliarder CHF og organisk vekst ble 6,1 % med en RIG på 2,9%.

Paul Bulcke, Nestlé CEO: “Nestlés vekst de første 9 måneder er i tråd med våre forventninger. Det er et resultat av kunnskap om innovasjon, distribusjon og forbrukerengasjement som er bygget opp over tid. Vi leverte tosifret vekst i voksende markeder, hvor vi også har økt vårt produkttilbud. Vårt fortsatte fokus på RIG kombinert med noen lettelser i kostnader gjør at vi kan tillate oss å bekrefte at vi når vårt årsbudsjett”.

Les hele rapporten...