Nestlés samfunnsrapport: Sysselsetter én million kvinner innen jordbruk 

To Press Releases listmar 14, 2016

 

Over én million asiatiske og afrikanske kvinner har blitt sysselsatt i jordbruket gjennom deres arbeid for eller i Nestlé, viser en ny rapport.

Nestlés ferske Creating Shared Value-rapport viser også kjønnsbalansen i selskapet, der det blant annet kommer frem at 34 prosent av lederstillingene besettes av kvinner på verdensbasis.

– Vi har alltid hatt tro på at for at vi som selskap skal gjøre det godt, må også samfunnene vi opererer i gjøre det godt, sier Nestlés styreformann Peter Brabeck-Letmathe og konsernsjef Paul Bulcke.

– Våre 39 forpliktelser strekker seg forbi å følge gjeldende lover og regler, og basert fornuft og verdier vi tror på. Dette er verdier som danner grunnlaget for hvordan vi jobber med å skape delte verdier.

Nestlés samfunnsrapport, som ble lansert sammen med årsrapporten for 2015, gir innsikt i hvor selskapet står i forhold til ernæring, vann, miljøet og sosial bærekraft. 

Les rapporten her.