Lanserer ambisøse forpliktelser og mål

To Press Releases listmar 15, 2017

 

Nestlé har annonsert sine forpliktelser frem mot 2020, sammen med tre langsiktige mål, for å støtte opp under FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

De langsiktige målene: Å hjelpe 50 millioner barn, slik at de kan leve et sunnere liv; hjelpe å forbedre livet til 30 millioner mennesker som lever i områder hvor Nestlé har aktiviteter; å eliminere all negativ innvirkning vår virksomhet har på miljøet.

Vi fortsetter arbeidet med å oppfylle våre forpliktelser gjennom tre virkeområder; enkeltmennesker og familier, samfunnet og planeten.

For eksempel har vi forpliktet oss til å redusere sukkerinnholdet i produktene våre med 5 prosent innen 2020. I Europa alene, vil det innebære at vi kutter minst 18.000 tonn sukker de neste årene.

Dette og andre eksempler er samlet i rapporten 'Nestlé in society: Creating Shared Value and meeting our commitments 2016’ (pdf, 6Mb). Her går vi i detalj på våre 42 forpliktelser til samfunnet, som vi skal oppfylle innen 2020, hva vi har oppnådd hittil og våre ambisjoner for fremtiden. Sammen bidro de til at vi toppet Dow Jones Sustainability Index for 2016.

Les et sammendrag om hvordan vi jobber her.