Best på bærekraft

Nestlé gjør det best av mat- og drikkevareprodusentene innen bærekraft på den prestisjetunge Dow Jones Sustaintability Index 2016. 

To Press Releases listsep 20, 2016Et biogassanlegg som gir grønn energi til en fabrikk og hjelper bønder. Det er bare ett av eksemplene på hvorfor Nestlé plasserte seg øverst blant selskapene i mat- og drikkevarebransjen på årets Dow Jones Sustainability Index (DJSI).


DJSI er en uavhengig og global anerkjent rangering som måler hvordan verdens 2500 største selskaper jobber på tvers av tre dimensjoner; økonomisk, miljømessig og sosialt. Med en samlet score på 92 av 100 mulige, fikk Nestlé best resultat av samtlige selskaper i mat- og drikkebransjen, i alle tre kategorier.

Indeksen trekker frem at Nestlé har tatt «enestående skritt» for å sikre at menneskerettigheter ivaretas i leverandørkjeden, samtidig som at selskapet har tatt lederskap innen helse og ernæring.

På miljøparameteret får Nestlé 100 av 100, og indeksen anerkjenner med det selskapets arbeid for å sikre en mest mulig miljøvennlig produksjon.

Et eksempel er Nestlés samarbeid med sveitsiske bønder i forbindelse med åpningen av landets største biogassanlegg, som bruker gjødsel fra kyr til å generere grønn energi både til Nestlé-fabrikker og det sveitsiske elektrisitetsnettet. Bøndene får på sin side mer miljøvennlig gjødsel. Dette bidrar til at Nestlé scorer godt langs den sosiale dimensjonen, hvor selskapet fikk 98 av 100 mulige poeng for samfunnsansvar og filantropi.

Les mer om Dow Jones Sustainability Index her